proml ponsse
Lasy Państwowe

RDLP Szczecin również zrywa FSC

Dodano: 28.08.2023

RDLP w Szczecinie poinformowała, że nie będzie odnawiać certyfikacji FSC po jej wygaśnięciu.

 

Certyfikacja FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wygasa 15 kwietnia 2024 roku i zgodnie z informacjami podanymi przez dyrektora Andrzeja Szelążka, nie będzie ona przedłużana. Argumentacja przemawiająca za taką decyzją jest podobna, jak w przypadku pozostałych RDLP rezygnujących z FSC:


"[...] wymagania certyfikacyjne są częścią umowy licencyjnej, zawieranej między Lasami Państwowymi a FSC, zatem ich treść jest niezwykle istotna z punktu widzenia posiadacza certyfikatu. Zapisy umowy licencyjnej mogą być w każdej chwili zmienione przez FSC bez jej aneksowania, co w rzeczywistości oznacza, że FSC może dowolnie kształtować własne procedury, a licencjobiorca musi się na to zgodzić. Ocena prawna str. 2 oraz ewentualne roszczenia podlegać mają prawu niemieckiemu, zgodnie z „Zasadami Arbitrażu i Dodatkowymi Zasadami Postępowania Przyspieszonego Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej”. Jurysdykcja sądów powszechnych jest umownie wyłączona, co oznacza rozstrzyganie ewentualnych sporów na podstawie prawa niemieckiego, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obserwowany kierunek rozwoju wymagań certyfikacyjnych w systemie FSC zmierza do ograniczenia prowadzenia gospodarki leśnej bez szczególnego uzasadnienia, co ostatecznie może znacząco wpłynąć na ilość surowca dostępnego dla odbiorców. Należy zauważyć, że standard FSC nie jest jedynym standardem dotyczącym gospodarki leśnej, a jego stosowanie na tle innych certyfikatów nie jest powszechne w Europie, w tym w Unii Europejskiej".

 

Z certyfikacji zrezygnowały już dyrekcje regionalne we Wrocławiu, LublinieOlsztynie i Białymstoku. Spotkało się to ze zdziwieniem i sprzeciwem polskiej branży drzewnej.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE