nordlock
Okiem adwokata

Rozwiązać, czy aneksować umowy z nadleśnictwami?

Dodano: 07.03.2022

Kłopoty z zatrudnieniem, rosnące ceny paliwa, części i rat leasingowych, związane z inwazją Rosji na Ukrainę, spowodują konieczność weryfikacji umów na usługi leśne zawartych z nadleśnictwami.   

Czytaj dalej »

Procedura samooczyszczenia

Dodano: 18.02.2022

Naliczone kary i wykazane naruszenia nie muszą eliminować wykonawcy z kolejnego przetargu, może on skorzystać z procedury samooczyszczenia.  

Czytaj dalej »

Pytania do SWZ

Dodano: 14.01.2022

Jeśli zapisy przetargowe budzą wątpliwości, przedsiębiorcy powinni zadawać pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Czytaj dalej »

Zamówienia z wolnej ręki po unieważnionym przetargu

Dodano: 22.12.2021

Ogłaszane pod presją czasu zamówienie uzupełniające w trybie „z wolnej ręki” może być dla zulowców szansą na korzystne wynegocjowanie ceny za usługi.  

Czytaj dalej »

Konsorcjum w przetargach

Dodano: 22.11.2021

Wprowadzone zmiany w tegorocznych przetargach miały wyeliminować nieuczciwych oferentów, w konsekwencji prowadzą do dalszego rozdrobnienia rynku i walki cenowej.  

Czytaj dalej »

Zarząd sukcesyjny

Dodano: 18.10.2021

Po śmierci właściciela firmy możliwe jest powołanie zarządcy sukcesyjnego, który zadba o wszystkie niezałatwione sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

Czytaj dalej »

Prawa zamawiającego nie są bezgraniczne

Dodano: 29.09.2021

Sąd przyznał rację konsorcjantom, którzy odwołali się od wyroku nakazującego zapłatę kary umownej.  

Czytaj dalej »

Okiem adwokata: problematyczny zachowek

Dodano: 13.08.2021

Prawo do zachowku służy ochronie interesów krewnych uprawnionych do dziedziczenia.  

Czytaj dalej »

Nadleśnictwo musi zwrócić kwotę kary umownej

Dodano: 14.07.2021

Sąd utrzymał w mocy wyrok, na mocy którego nadleśnictwo ma zwrócić wykonawcy kwotę niewłaściwie naliczonej kary umownej.  

Czytaj dalej »

Prawo przetargowe - poręczenie wadialne

Dodano: 21.05.2021

Poręczenie wadialne powinno obejmować wszystkich konsorcjantów – taki jest wniosek po decyzji Krajowej Izby Odwoławcze.  

Czytaj dalej »


1 2 3 4 5 ... »
© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE