Stihl
Informacje

Zule - Lasy Państwowe: kryzys zaufania

Dodano: 23.04.2021

30 lat współpracy prywatnego sektora usług leśnych z Lasami Państwowymi to w większości czas złych doświadczeń, które spowodowały kryzys zaufania – pisze Polski Związek Pracodawców Leśnych do nowego p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

 

 

„…odczuwaliśmy przeważnie bardziej brak dobrej woli niż wolę partnerskiego dialogu. Jeżeli zaś poczyniono jakieś kroki w odpowiedzi na nasze prośby, po jakimś czasie następowało odejście od zapisanych regulacji, z reguły w mało honorowy sposób” – czytamy w liście PZPL.

 

PZPL postuluje sformuowania polityki LP wobec sektora usług leśnych. „Naturalnym naszym dążeniem wobec nader częstych przykładów wiarołomstwa jest domaganie się jednoznacznego sformułowania polityki Lasów Państwowych wobec sektora przedsiębiorczości leśnej i jej trwałego zapisu, bez możliwości interpretacyjnego działania jednostek podległych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych…” – czytamy w piśmie.

 

PZPL wymienia niektóre z najważniejszych zdaniem Związku spraw do załatwienia:

  • "podjęcie razem z naszym środowiskiem niezwłocznych prac nad certyfikowaniem firm leśnych, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw. Certyfikowanie firm niejako przy okazji ubiegania się o certyfikat np. FSC jest niewłaściwe;
  • podjęcie niezwłocznych prac nad certyfikatem umiejętności dla drwali, chociażby na wzór certyfikatów organizacji EFESC, jak to ma miejsce w większości krajów Europy. Środowisko nasze zdecydowanie chce położyć tamę lawinowo rosnącej liczbie wypadków przy pracy w lasach, dotykającej w większości osoby samozatrudnione. Polski Związek Pracodawców Leśnych ma gotową koncepcję wdrożenia takiego certyfikatu;
  • proponujemy szereg działań, które realnie przełożą się na konkretne pro-środowiskowe działanie, a to: duże pakiety w zamówieniach publicznych obejmujące po kilka leśnictw z koncentracją pozyskiwania drewna np. w 2–3 miesiącach w kolejnych leśnictwach z preferencją maszynowego pozyskiwania drewna i ograniczoną ilością sortymentów (…)
  • wyłączenie z gospodarki leśnej całych wydzieleń – zamiast rozproszonych kęp i pojedynczych obumierających drzew – gdzie pozyskiwanie drewna jest utrudnione np. ze względu na nadmierną wilgotność gleby, ukształtowanie terenu, niedostępność dróg wywozowych itp. (…)
  • w trosce o jakość gospodarki leśnej, szczególnie związanej z hodowlą lasu, docenienie doświadczenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach usług leśnych poprzez uwzględnianie tego doświadczenia w kryteriach pozacenowych podczas przetargów;
  • podjęcie wspólnie z nami prac nad odbudową kształcenia kadr robotniczych dla gospodarki leśnej".

 

I na koniec dwa cytaty świadczące o dużym rozżaleniu środowiska pracodawców leśnych:

 

„Na razie nasza praca jest opłacana poniżej analogicznej pracy świadczonej w innych sektorach gospodarki, przedsiębiorcy leśni są niedoceniani przez biznesowych partnerów, a nasze postulaty są ignorowane w imię doraźnych korzyści, niekoniecznie służących Państwu i Narodowi”.

 

„Niestety, 30 lat współpracy prywatnego sektora usług leśnych z Lasami Państwowymi to w większości czas złych doświadczeń, które spowodowały kryzys zaufania”.

 

Cały list Polskiego Związku Pracodawców Leśnych do Lasów Państwowych

 

 

 

Źródło: PZPL

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE