WBleasing
Informacje

Wyższe kary środowiskowe

Dodano: 08.05.2023

Zmieniły się przepisy dotyczące kar za przestępstwa środowiskowe - dowiedz się więcej z GAZETY LEŚNEJ.

 

Na łamach majowego numeru GAZETY LEŚNEJ ukazał się tekst dotyczący zmian w przepisach dotyczących kar za przestępstwa środowiskowe. Oto jego fragment:

 

"22 lipca ub.r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Wprowadza szereg nowych pojęć, a zwłaszcza wyższe kary za szkody wyrządzone przyrodzie. Akt prawny przeszedł długą drogę – o zaostrzeniu przepisów mówił jeszcze Michał Woś w 2020 r., wówczas minister środowiska. Było to konsekwencją narastającego wówczas problemu z m.in. wyrzucaniem do lasów różnych odpadów, głównie niebezpiecznych.


Przepisy weszły w życie 1 września i wprowadziły zmiany nie tylko w ustawach związanych z ochroną środowiska, ale też w Kodeksie Wykroczeń i Kodeksie Karnym.


[...]

 

Dotychczas po skazaniu za przestępstwo przeciwko środowisku sąd mógł orzec wobec sprawcy nawiązkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianie przepisów jest to już obligatoryjne w przypadku przestępstwa umyślnego, a fakultatywne w przypadku skazanych za przestępstwo nieumyślne. Nawiązka ta może wynosić od 10 tys. do 10 mln zł.


Zaostrzono też karę dla osoby, która powoduje zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Dotychczas groziło za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto, kto na terenie objętym ochroną niszczy lub uszkadza roślinność, grzyby, zwierzęta lub ich siedliska i powoduje
przy tym istotną szkodę podlega karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wcześniej za to samo przestępstwo groziło maksymalnie 2 lata pozbawienia wolności.


Idąc dalej: kto zanieczyszcza wodę, powietrze bądź powierzchnię ziemi substancją lub promieniowaniem w ilości lub w sposób, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi, prowadzić do zniszczeń w świecie istot żywych w znacznych rozmiarach albo istotnie pogorszyć jakość środowiska, ten podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku działania nieumyślnego pozbawienie wolności w tym przypadku może wynosić jednak maksymalnie 3 lata. Przed zmianami górnym pułapem kary za to przestępstwo było 2 lata pozbawieni wolności.


Warto też wiedzieć o tym, że przepisy regulują także składowanie odpadów i ich przetwarzanie. I nie dotyczy to tylko podmiotów, które się tym zajmują zawodowo – znane są przypadki, gdy Inspekcja Ochrony Środowiska nakładała kary z tego tytułu na osoby demontujące pojazdy bez odpowiedniej koncesji, albo składujące na placu większą ilość opon. Dlatego warto wiedzieć, że ukarany może być każdy, kto składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia lub transportuje odpady bądź substancje, bądź dokonuje odzysku odpadów. Musi się to jednak odbywać w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, albo grożący powstaniem zanieczyszczeń w środowisko lub szkód w świecie roślin i zwierząt. Za to grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.


Co ważne, wprowadzono nowy przepis nakładający karę na osoby porzucające odpady niebezpieczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 5 lat. Jest to więc odpowiedź na wyrastające swego czasu w lasach jak grzyby po deszczu pojemniki typu mauser wypełnione niebezpiecznymi substancjami. Dotychczas bardziej opłacalne było porzucenie takiego gorącego kartofla, niż fachowa utylizacja.


Warto dodać, że sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet od niej odstąpić, wobec sprawców, którzy w całości lub w znacznej części dobrowolnie naprawią wywołane przez swoje działanie szkody".

 

Pełną wersję artykułu można przeczytać na łamach najnowszego numeru GAZETY LEŚNEJ. Zachęcamy do prenumerowania największego czasopisma branżowego w kraju!

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE