katalog 2023
Informacje

Split payment w lesie

Dodano: 12.07.2018

Przedsiębiorcy leśni powinni być gotowi na zmiany w płatnościach VAT. Regulacja nazywana ?split payment? weszła w życie 1 lipca 2018 r. Zakłada ona tzw. podzieloną płatność, czyli ustala że podatek VAT ma być wpłacany na osobne konto poza płatnością główną.

 

 

Jeśli zatem wystawiamy fakturę na 100 zł + 23 zł VAT, to 100 zł klient wpłaca na konto firmy, a 23 zł na osobny rachunek tylko do obsługi VAT (bank taki rachunek sam tworzy).

 

Co ważne z tego osobnego rachunku nie można korzystać w bieżącej działalności firmy, istnieje możliwość jedynie dysponowania tymi pieniędzmi w ramach opłat VAT pomiędzy firmami. Oczywiście będzie możliwy zwrot tego podatku za poniesione koszty, ale w tym celu trzeba będzie skierować się do urzędu skarbowego, a ten będzie miał 60 dni na zwrot.

 

Nowe przepisy już wzbudzają kontrawersje zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców, którzy obawiają się utraty płynności, biurokracji i dodatkowych kosztów.

 

Rząd tłumaczy zmiany potrzebą zwiększenia kontroli nad wpłacaniem VAT-u.

 

Oczywiście taka forma płatności nie jest obowiązkowa, ale prawdopodobnie wszystkie firmy państwowe lub z udziałem skarbu państwa wprowadzą nowe zasady. Tak się już stało w przypadku Lasów Państwowych.

 

Jak poinformowały nas służby prasowe LP, Dyrekcja Generalna rekomendowała jednostkom LP, w szczególności nadleśnictwom, regulowanie zobowiązań za dostawę towarów lub świadczenie usług metodą podzielonej płatności.

 

Faktury za prace leśne wykonane w lipcu będą już opłacane przez nadleśnictwa w systemie podwójnej płatności.

 

Lasy tłumaczą, że nowe zasady oznaczają konkretne korzyści dla jednostek Lasów Państwowych. Najważniejsze to bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

 

Jednocześnie, jak argumentuje LP, skorzystanie z uprawnienia jakie daje metoda podzielonej płatności w niczym nie uchybia stosunkom zobowiązaniowym wobec kontrahentów, pozwala im również regulować z rachunku VAT własne zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, a korzystny stosunek stawek VAT (należny najczęściej 8 proc., naliczony najczęściej 23 proc.) nie ma istotnego wpływu na płynność finansową przedsiębiorcy jakim są zakłady usług leśnych.

 

Rzecznik LP przypomina, że jednostki Lasów Państwowych zarządzają majątkiem Skarbu Państwa i rzetelność oraz transparentność rozliczeń w zakresie podatku VAT jest obowiązkiem LP i nie powinna budzić żadnych wątpliwości.

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE