serafin
Informacje

PZPL w sprawie szkoleń operatorów

Dodano: 15.10.2020

Polski Związek Pracodawców Leśnych chce wziąć udział w tworzeniu nowych zasad zdobywania uprawnień przez drwali. Z pismem w tej sprawie PZPL zwrócił się do Grzegorza Pudy – ministra rolnictwa i leśnictwa.

 

 

Impulsem było spotkanie Związku w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (14.09.2020), podczas którego poinformowano o pracach nad nowym prawem dotyczącym zawodu drwala.


Jak argumentują przedstawiciele PZPL obecne kursy, prowadzone głównie przez ośrodki ustawicznego kształcenia dorosłych, nie gwarantują odpowiedniego wyszkolenia drwali, co skutkuje większą liczbą wypadków w lesie.


„Z niepokojem obserwujemy nagminne zjawisko, że absolwenci kursów w ogóle nie mają pojęcia o zawodzie. Wydawane są nierzadko zaświadczenia nawet bez odbycia kursu. Niekiedy kursy odbywają się zdalnie poprzez internet.” – informuje PZPL w piśmie do ministra i podkreśla, że w pracach nad nowymi regulacjami konieczne jest oparcie się na doświadczeniach innych krajów i odchodzenie od standardowego tzw. „ławkowego” systemu szkolnictwa, a zastosowanie aktywizujących metod kształcenia.


Zmian wymagają również szkolenia dla operatorów maszyn. „Środowisko przedsiębiorców jest gotowe do współpracy z wszystkimi, którym bliskie jest kształcenie kadr robotniczych dla gospodarki leśnej. Nasze środowisko uważa, że uregulowanie tego problemu musi dokonać się na drodze dialogu zainteresowanych stron, z uwzględnieniem interesu każdej z nich”. – zaznaczyli przedstawiciele PZPL.

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE