silvapol
Informacje

Przewidywania rozwoju lasów w Polsce

Dodano: 08.02.2021

Eksperci przewidują różne scenariusze rozwoju potencjału lasów państwowych i prywatnych, generalne jednak wielkość zasobów drzewnych będzie się zwiększać - czytamy w Gazecie Leśnej nr 2/2021.

 

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej stworzyłdwa scenariusze dla lasów prywatnych i cztery scenariusze dla LP. W pierwszym scenariuszu dla lasów prywatnych przyjęto dane z wielkopowierzchniowej inwentaryzacji lasu, a wskaźniki intensywności przyjęto na podstawie wskaźników z LP.


Wynikiem tego wskaźnik w użytkowaniu przedrębnym wyniósł 0,657, natomiast w rębnym 0,457.

 

Drugi scenariusz zakłada zwiększone pozyskiwanie o 30 proc. w stosunku do scenariusza pierwszego, ze względu na duże rezerwy drewna w lasach prywatnych.

 

 

 

W pierwszym scenariuszu dla LP przyjęto, iż intensywność cięć będzie odpowiadała sumie przeciętnych rocznych etatów.

 

W drugim ujęto zwiększone pozyskanie spowodowane klęskami, jakie wystąpiły w ostatnich latach, a intensywność została wyrównana do zadań średniorocznych wielkości, uwzględniając postęp użytkowania głównego jaki miał miejsce do tej pory.

 

Wyniki pokazały, że wielkość pozyskania będzie wyższa niż w scenariuszu pierwszym. Scenariusz trzeci zakłada, że pozyskiwanie będzie mniejsze z tytułu ograniczeń dot. certyfikacji oraz ochrony
przyrody. W porównaniu do pierwszego scenariusza użytkowanie przedrębne zmniejszy się o 5 proc., a rębne o 10 proc.

 

Scenariusz czwarty to jeszcze większe ograniczenia z powodów, jak w poprzednim, i odpowiednio pozyskiwanie pomniejszy się o 10 i 15 proc.

 

Powstały także prognozy dla LP i lasów prywatnych z podziałem na warianty: podstawowy, maksymalny i minimalny, które uwzględniają wyżej wymienione scenariusze.

 

 

 

To tylko fragmenty artykułu. Całość możecie przeczytać w GAZECIE LEŚNEJ, nr 02/2021. Życzymy miłej lektury!

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE