onliwood

 

Informacja o administratorze:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lasmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Kopernika 25.

 

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@lasmedia.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 731 70 88, lub pisemnie pod adresem siedziby spółki.

 

 

Cel(e) przetwarzania:

Zależnie od przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

a) realizacji zawartej umowy dotyczącej prenumeraty, lub wykonywania usług reklamowych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) ;

 

b) w celu komunikacji marketingowej dotyczącej dostarczania informacji z zakresu działalności administratora, dotyczącej wydawnictwa Lasmedia, oraz wydarzeń organizowanych przez wydawnictwo Lasmedia (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);

 

c) w celu ochrony administratora przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) ;

 

d) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przede wszystkim podatkowego (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) .

 

 

Okres, przez jaki dane będą przetwarzane:

W przypadku celów wyrażonych w punktach a) , c) i d) powyżej - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zwartej umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisu prawa, zaś dla celu określonego w punkcie b) - do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu (więcej w sekcji dotyczącej przysługujących praw).

           

 

Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych w ramach realizowanych celów marketingowych, tj. prowadzenia dedykowanych grup tematycznych przekazuje dane osobowe:

 

a) podmiotom krajowym świadczącym usługi księgowe na jego rzecz ;

 

b) podmiotom zagranicznym, w przypadku skorzystania z materiałów udostępnianych na profilach prowadzonych na portalach Facebook lub YouTube, odpowiednio będą to:

 

I. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

II. Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

 

Zakres usług, oraz obowiązki powyższych (I. , II.) podmiotów szczegółowo opisane są w ich dedykowanych politykach prywatności.

 

 

Przysługujące prawa:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Przysługuje również Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

 

 

Dobrowolność podania danych

Dane przetwarzane przez Administratora podane zostały dobrowolnie w celu złożenia zamówienia, lub pozyskane z ogólnodostępnych źródeł informacji (np. adresy e-mail na właściwych tematycznie stronach internetowych).

 

 

 

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE