proml ponsse

PROW też dla zuli

Dodano: 10.09.2014

28.04.2009
W ramach PROW mikroprzedsiębiorstwo może otrzymać 300 tys. zł na realizację jednego projektu, przy założeniu, że otrzyma maksymalną kwotę dofinansowania kształtującą się na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
 
Inwestycja, na którą otrzymuje się dotację musi generować dodatkowe miejsca pracy.Wsparcie na inwestycje można otrzymać m.in. w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, przetwórstwem produktów rolnych i leśnych.

 Koszty kwalifikowane, czyli te, które podlegają refundacji, to przede wszystkim koszty związane z przebudową lub remontem połączonym z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej; koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

firmylesne.pl
Więcej: Gazeta Prawna
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE