proml

Dotacje z UE - procedury

Dodano: 10.09.2014

4.03.2009
Niektóre zule starają się o dotacje z UE na maszyny leśne. I niektóre je dostają.

Jakie są procedury przy staraniu się o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych?W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych środki z UE na rozwój przedsiębiorczości w większości województw uruchomione zostaną do połowy 2009 roku. Można otrzymać nawet 60% wartości inwestycji.
 
Przygotowany wniosek o dotację składa się w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs.

Ocena formalna
Pierwszy etap oceny to ocena formalna. Polega ona na sprawdzeniu naszej aplikacji pod kątem dostępności środków dla naszego rodzaju działalności, kompletności wniosku, dostosowania przedsięwzięcia do odpowiednich zapisów w opisie do działania w programie operacyjnym.

Wniosek często na tym etapie musi być uzupełniany lub uszczegółowiany.

Ocena merytoryczno-techniczna
Następnym krokiem po weryfikacji wniosku jest ocena merytoryczno ? techniczna. Polega ona na punktowej ocenie poszczególnych elementów wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Oceniana jest innowacyjność wniosku, stopień zwiększenia konkurencyjności firmy, dokładność analizy potrzeb, wykonalność ekonomiczna kadrowa i techniczna przedsięwzięcia, ilość tworzonych miejsc pracy.

Weryfikacja województwa
Często zdarza się, ze jest jeszcze jeden ? trzeci etap oceny. Jest to weryfikacja dokonywana przez zarządy poszczególnych województw pod kątem dostosowania przedsięwzięcia do priorytetów strategii danego regiony.

Przykładowo, jeżeli województwo stawia na turystykę i ochronę środowiska to wnioski z branży turystycznej lub inwestycję powodujące efekt ekologiczny są dodatkowo premiowane.

Punkty
W ramach ocen wnioski otrzymują punkty, które następnie są sumowane i w zależności od ich ilości wniosek otrzymuje odpowiednie miejsce na liści rankingowej wniosków.

Zazwyczaj w ocenie merytoryczno?technicznej można otrzymać maksymalnie 70 punktów a ocena zarządu województwa to kolejnych 30 punktów.

Jeżeli wniosek załapie się w rankingu wniosków przedsiębiorstwo poproszone jest do podpisania umowy finansowania projektu.

Kiedy można kupić maszynę?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego już samo złożenie wniosku pozwala na rozpoczęcie inwestycji i zakwalifikowania w przyszłości poniesionych na nią kosztów.

Ale UWAGA ? jeśli kupujemy maszynę od razu po złożeniu wniosku albo po jego akceptacji formalnej, robimy to na własne ryzyko. Bo nawet akceptacja formalna nie daje jeszcze pewności, że dotację otrzymamy. Taką pewność mamy dopiero po podpisaniu umowy.

Jeżeli więc dostajemy od Urzędu Marszałkowskiego pismo o akceptacji formalnej wniosku i możliwości rozpoczynania inwestycji oznacza to tylko, iż wniosek przeszedł do następnego etapu oceny, a inwestycję można wykonywać na własne ryzyko.

Koszt poniesiony od tego momentu będzie uznany za kwalifikowany, ale oczywiście tylko wówczas, jeśli rzeczywiście dostaniemy dotację.
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE