milwaukee

Dotacje - terminy

Dodano: 10.09.2014

12.05.2009
W najbliższym czasie o dotacje z UE mogą starać się zule z województw pomorskiego, lubuskiego i śląskiego.

O dotacje na ?odtwarzanie potencjału produkcji leśnej po zniszczeniach wywołanych przez katastrofy oraz zapobiegania tym katastrofom z UE? mogą tez wnioskować nadleśnictwa z całej Polski.Małe przedsiębiorstwa z pomorskiego mogą otrzymać zwrot kosztów kwalifikowanych nawet w 60%, a średnie w 50%. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800 000 zł.
W ramach działania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa planowany jest konkurs w dniach 7.05-8.06.2009.

W maju planuje się w lubuskim rozpoczęcie przyjmowania wniosków od sektora MSP w ramach Priorytetu 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.2 ? Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to maksymalnie 8 mln zł. Maksymalna kwota (dotacji) wsparcia ? do 4 mln zł.

Dla mikroprzedsiębiorców ze śląskiego planowany jest w okresie 6.06-5.08 konkurs z zakresu działania 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł. Wsparcie projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Od 15 lipca będą przyjmowane wnioski od nadleśnictw dotyczące odtwarzania potencjału produkcji leśnej po zniszczeniach wywołanych przez katastrofy (tylko wybrane nadleśnictwa) oraz zapobiegania tym katastrofom (wszystkie nadleśnictwa).
Nadleśnictwa mogą dostać pieniądze na:
  • przebudowę drzewostanów
  • zagospodarowanie turystyczne
  • inwentaryzację cennych zasobów przyrodniczych
  • produkcję materiału szkółkarskiego
  • odnawianie lasu
  • ochronę lasu
  • budowę, przebudowę i remont dróg przeciwpożarowych
  • utrzymanie pasów ppoż.
  • środki łączności
Środki dostępne są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie pod nazwą: "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych?.

firmylesne.pl
Źródło: Leśne Centrum Doradztwa Europejskiego
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE