WBleasing

Badania hałasu i drgań

Dodano: 10.09.2014

5.02.2009
Zbadanie poziomu hałasu i drgań jednej pilarki to koszt rzędu 200-600 zł.

Badania wszyscy pracodawcy zatrudniający drwali powinni robić raz w roku.

 

Dlaczego trzeba robić badania? Taki wymóg jest zapisany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Mówi się w nim, że w przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia badania i pomiary przeprowadza się:
  • ?co najmniej raz w roku - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (...)
  • co najmniej raz na dwa lata - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (...)?.

W pracy drwala czynniki szkodliwe dla zdrowia podlegające pomiarom to hałas i drgania.


Hałas
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 217 poz. 1833) mówi, że:
  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB (...)
  • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB,
  • szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości 135 dB.


Drgania

Ten sam akt prawny mówi, że:
  • drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez sumę wektorową skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z.
  • wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych X, Y i Z nie może przekraczać 2,8 m/s2, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm człowieka.
 
W praktyce badania hałasu i drgań pilarki robi się co roku.
 
Według oficjalnej terminologii bada się nie konkretną pilarkę, ale stanowisko pracy, czyli pilarkę i pracującego nią pilarza. Jeśli pilarz używa trzech pilarek, trzeba zrobić badanie trzy razy, za każdym razem z inna pilarką.

Jedno badanie to koszt od 200 do 600 zł. Wykonują je np. pracownicy Sanepidów.
 
Dokumentów potwierdzających wykonanie badań wymagają inspektorzy PIP podczas kontroli w firmach leśnych.

firmylesne.pl
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE