WBleasing

11 wypadków śmiertelnych

Dodano: 10.09.2014

26.01.2009
11 wypadków śmiertelnych przy pozyskaniu drewna było w Polsce w 2007 r.

Większość ofiar nie była zatrudniona w lesie na umowę o pracę.Oto fragmenty ?Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 r.?:

Przeprowadzono kontrole 334 zakładów usług leśnych (zul) oraz 15 nadleśnictw. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło 3 tys. pracowników, w tym 320 kobiet. Wśród kontrolowanych ponad połowę (58%) stanowiły zakłady małe o zatrudnieniu do 5 pracowników, 22% ? zakłady o zatrudnieniu 6 do 10 pracowników.

Zaniedbania w zakresie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej stwierdzono u prawie co czwartego pracodawcy (dot. 176 pracowników).

Niezadowalający stan techniczny dotyczył 112 pilarek (14% ogólnej liczby skontrolowanych). Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na niesprawności elementów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pilarek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpieczeństwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, czy niewyregulowanie biegu jałowego pilarki.

Około 90% pracodawców nie poddało pracowników badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy i szczepieniom ochronnym przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon.

Sposobem na brak rąk do pracy jest ? oficjalnie potępiane ? dopuszczanie przez pracodawców leśnych i administrację Lasów Państwowych do pracy ?na czarno? lokalnych rolników i bezrobotnych pod pozorem pozyskania drewna na własny użytek, towarzyszenia pilarzowi w ramach pomocy sąsiedzkiej, odrabiania długów itp.

Okoliczności 11 śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pozyskaniu drewna, które zdarzyły się w kontrolowanych zul wskazują bowiem, że główną ich przyczyną było rażące naruszenie zasad bhp przez wykonawców tych prac, w szczególności stosowanie niebezpiecznych sposobów obalania drzew zawieszonych, przebywanie osób nieuprawnionych w strefie zagrożenia podczas ścinki i obalania, niezapewnienie na stanowiskach ścinki drzew sprzętu pomocniczego, jak tyczki kierunkowe, ściągacze linowe, obracaki itp.

Z formalnego punktu widzenia tylko 5 było wypadkami przy pracy, których ofiarami byli pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W pozostałych 6 wypadkach poszkodowanymi były osoby pozyskujące zakupione drewno w drodze tzw. samowyrobu, osoby samozatrudniające się jako podwykonawcy czy też pomagające pilarzom przy pracach ścinkowych na podstawie nieformalnych porozumień między sobą, bez wiedzy pracodawców.

W ocenie inspektorów znacząca poprawa warunków bhp przy pracach w leśnictwie wymaga:
  • rozwiązania problemu nierównej konkurencji w świadczeniu usług leśnych na rzecz Lasów Państwowych ? w przetargach na wykonanie tych usług bardziej konkurencyjne ceny są w stanie zaproponować jednoosobowe podmioty gospodarcze (osoby samozatrudniające się, pracujące na własny rachunek, spółki cywilne, których właścicielami są rolnicy indywidualni) nieponoszące kosztów zatrudniania pracowników, niż profesjonalne, dobrze wyposażone i zorganizowane, wieloosobowe firmy leśne;
  • zapewnienia możliwości zawierania wieloletnich kontraktów między nadleśnictwami a profesjonalnymi firmami leśnymi, co dawałoby tym ostatnim szansę rozwoju, inwestowania w lepszej jakości sprzęt, zmechanizowania prac ciężkich i uciążliwych, także polepszenia jakości świadczonych usług;
  • formalnego uregulowania sprawy kwalifikacji osób obsługujących wielooperacyjne maszyny leśne, maszyny samojezdne do robót ziemnych, budowlanych i operacyjnych używanych do prac związanych z pozyskaniem, zrywką i wywozem drewna;
  • aktualizacji instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej z roku 1997.

firmylesne.pl
Cały fragment sprawozdania dotyczący leśnictwa: PIP
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE