FPK JG
Przetargi w LP

Pismo w sprawie aneksowania umowy

Dodano: 09.03.2022

Galopujące ceny paliw (eksperci mówią już, że czekają nas ceny rzędu 10 zł/l) powodują, że realizacja umów na usługi leśne przestaje być dla wykonawców opłacalna.

 

 

Rozwiązaniem jest aneksowanie umów z nadleśnictwami i zmiana obowiązujących stawek oraz innych zapisów, mogących przynieść wykonawcom oszczędności.

 

Polski Związek Pracodawców Leśnych wysłał w dniu 9 marca pismo do kierownictwa Lasów Państwowych z prośbą o pilne aneksowanie umów na usługi leśne.

 

„W związku z galopującymi cenami paliw, utratą pracowników z Ukrainy, wzrostem wielu innych kosztów prowadzenia firmy leśnej wynikającymi z niemożliwego do przewidzenia czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie, prosimy w trybie pilnym o wprowadzenie procedur umożliwiających przedsiębiorcom pilne aneksowanie umów na wykonanie usług leśnych w celu uwzględnienia nowej sytuacji ekonomicznej” – napisał PZPL w piśmie do p.o. dyrektora generalnego LP Józefa Kubicy.

 

„Brak reakcji Lasów Państwowych na piętrzące się problemy firm leśnych skutkować będzie rozwiązywaniem umów przez zule, co przyniesie PGL LP większe koszty, niż aneksowanie obowiązujących umów” – czytamy w piśmie PZPL.

 

Jak wystąpić do nadleśnictwa, które jest stroną umowy, o aneksowanie kontraktu na usługi leśne? Pisaliśmy o tym tu:

https://firmylesne.pl/lista/przetargi-w-lp/pokaz/jak_aneksowac_umowe_z_nadlesnictwem,5033

 

Jeden z naszych Czytelników przesłał nam pismo, jakie wraz z innymi przedsiębiorcami wystosował do nadleśnictwa w sprawie aneksu do umowy.

Za jego zgodą publikujemy to pismo:

 

______________________________________________________________________________________

Do Nadleśniczego Nadleśnictwa XXXX

 
Działając w imieniu przedsiębiorców leśnych wykonujących usługi na terenie Nadleśnictwa XXX zwracam się z prośbą o wspólne spotkanie w celu omówienia i zaradzenia bardzo trudnej sytuacji gospodarczej jaka ma miejsce w obecnym czasie.
 
Mianowicie sprawa dotyczy problemów z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzącym okresie, gdzie za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a na nas spadają skutki międzynarodowych sankcji.
 
Wrażamy głębokie zaniepokojenie czy nasze firmy będą w stanie przetrwać te ciężkie czasy. Z dnia na dzień w znacznym stopniu nasza działalność obciążona jest nadwyrężaniem finansowym z tytułu poniesionych kosztów zakupów podstawowych środków do wykonywania usług, takich jak utrudniony zakup większej ilości paliwa za coraz to wyższą cenę, wywindowane są ceny olei i środków smarnych, brak lub utrudniony dostęp do części eksploatacyjnych, które w większości trafiają do nas zza granicy oraz galopująca inflacja dotycząca wszystkich.
 
To jest nadzwyczajna sytuacja gospodarcza, której nie mogliśmy przewidzieć podczas postępowania przetargowego, więc wina za obecny stan nie leży ani po stronie Lasów Państwowych ani po stronie przedsiębiorców leśnych.
 
Głównym postulatem wspólnego spotkania będzie prośba o sporządzenie aneksu do umowy na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa XXX na 2022 rok.
 
Powołujemy się na zapis ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: „Art. 455: 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (...) 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
 
Jak widać powyżej jest możliwość przeprowadzenia takiego postępowania, nie naginając prawa w żadną ze stron, a jednocześnie przeciwdziałać i realnie pomóc w tej kryzysowej sytuacji.
 
Tak samo w naszym jak w Lasów Państwowych interesie jest zachowanie ciągłości prowadzonych prac. Jeżeli pozostawimy sprawę nie podejmując żadnych kroków w większości naszych firm praca najzwyczajniej stanie.
 
Zwracamy się z prośbą o możliwie najszybszą reakcję na powyższe pismo.
 
 

Z poważaniem
 

______________________________________________________________________________________

 

Więcej w naszym tekście z cyklu Okiem prawnika:

https://firmylesne.pl/lista/okiem-adwokata/pokaz/rozwiazac_czy_aneksowac_umowy_z_nadlesnictwami,5032

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE