FPK JG
Przetargi w LP

Jak zgłosić wniosek o podwyżkę

Dodano: 28.03.2022

Już wiemy, że na szczeblu Dyrekcji Generalnej LP zapadła decyzja umożliwiająca realizację dopłaty do wynagrodzenia firm leśnych z powodu wzrostu cen paliw.

 

 

 

Więcej:

https://firmylesne.pl/lista/przetargi-w-lp/pokaz/wytyczne_do_aneksowania_umow,5057?fbclid=IwAR3A4snEQp3-YJJEo-Rp1klgst4CacilgMGm2ry-V4YobVh_tB4_kwhcFwM

 

 

 

Jest to m.in. efekt nacisku przedsiębiorców, którzy zarówno indywidualnie jak i za pośrednictwem organizacji branżowych domagali się aneksowania umów. Ci zatem, którzy właściwe pisma wysłali jakiś czas temu, powinni co najmniej zapytać w nadleśnictwie, jak wprowadzony zostanie na ich wniosek zaplanowany mechanizm podwyżek.

 

 

Już dzisiaj usłyszałem od jednego z Klientów, dla którego przygotowałem wzór korespondencji, że u niego aneksy są już gotowe do podpisania w nadleśnictwie.

 

 

Ci z kolei, którzy dopiero teraz podejmują prace nad wnioskiem, powinni przygotować pismo (w formie elektronicznej) z uwzględnieniem poniższych wytycznych. Pamiętajmy, dotyczą one przetargów, w których otwarcie ofert nastąpiło po 24 lutego:

 

 

 1. Zatytułuj swoje pismo w odpowiedni, wymowny sposób, tak aby rzucając na nie okiem, od razu było wiadome, czego dotyczy ta korespondencja.

 

 1. Powołaj się na art. 455 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych. Jest to przepis, który pozwala na zmianę umowy o zamówienie publiczne w szczególnych, nieprzewidzianych warunkach, które zmieniły okoliczności jej wykonania.

   

   

 

 

Możemy przypuszczać, a nawet być pewni, że to ten paragraf był powodem przyjęcie w Dyrekcji Generalnej LP wspomnianych wytycznych i na tej, prawnej podstawie, nadleśnictwa mogą aneksować umowy.

 

 

 1. Wytłumacz, jak zmieniły się warunki pracy w związku z wybuchem wojny na Ukrainie.

 

 

Zachęcam do użycia takiego sformułowania jak „wojna”, „konflikt”, „napaść”, bowiem to one, same w sobie, dobrze podkreślają wyjątkowość sytuacji, z którą się mierzymy.

 

 

 

Zaznacz nieprzewidywalność zdarzeń, z którymi się mierzymy – nikt nie był w stanie, kalkulując swoje kosztorysy, uwzględnić obecnej rzeczywistości. Nikt, kto śledził prognozy inflacyjne nie zakładał, że w ciągu kilku marcowych tygodni, zupełnie się one zdezaktualizują.

 

 

 1. W ramach opisu Twoich kłopotów, zrelacjonuj jakie wojna ma przełożenie na wykonanie umowy.

 

 

Kluczowy element to wspomniana podwyżka ceny paliwa. Zobrazuj jej dynamikę, drastyczność i nieprzewidywalność.

 

 

 

Jeżeli chcesz dochować wyjątkowej staranności, możesz nawet załączyć przykładowe faktury sprzed 24 lutego, jak i z okresu po tym dniu.

 

 

 1. Nie zaszkodzi pokazać, jak zmiana stawki za litr (o złotówkę, o dwa lub trzy) determinuje wzrost kosztów firmy.

 

 

W nadleśnictwie co najwyżej tankuje się jeden lub dwa samochody i to może nawet rzadziej niż raz w miesiącu. Ty, jako przedsiębiorca, musisz niemal codziennie napełniać liczne baki dziesiątkami litrów paliwa.

 

 

 

Przekaż nadleśnictwu, ile takich tankowań realizujesz w okresie czterech tygodni, jakie jest Twoje zapotrzebowanie, ile maszyn utrzymujesz, ile paliwa zużywają, a w rezultacie – o ile więcej w marcu wydałaś/wydałeś na paliwo w porównaniu z lutym. To będzie obrazowy opis i zapewne doprowadzi do zmiany umowy.

 

 

 

 1. W podsumowaniu wezwij nadleśnictwo do zmiany umowy i przygotowania aneksu.

 

 

Powołaj się na Twoją wiedzę o tym, że zgoda na zmiany została wydana przez przełożonych nadleśniczych, a zatem, z punktu widzenia hierarchii, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pilnie wdrożyć rekompensatę.

 

 

 

Pamiętaj, nie zwalnia to jednak Ciebie z przekonującego opisania swojego stanowiska. Nadleśniczy nie jest związany żadnym nakazem wypłacania rekompensaty, ostatecznie decyzja o niej zapada na poziomie Nadleśnictwa. Od Ciebie zatem zależy, na ile będziesz przekonująca/przekonujący.

 

 

 

 1. Zadbaj o załatwienie sprawy, zanim wystawisz marcową fakturę.

 

 

Starannie przygotowane pismo, z uwzględnieniem powyższych wytycznych, nie powinno zostawić żadnych wątpliwości Nadleśniczemu, że czas najwyższy na szybkie aneksowanie umowy.

 

 

 1. Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości, kontaktuj się z redakcją GAZETY LEŚNEJ i portalu FIRMYLESNE.pl pod adresem poradyprawne@gazetalesna.pl.

 

 

 

Powodzenia!

 

Łukasz Bąk

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE