proml ponsse
Lasy Państwowe

PZPL: odmowa odpowiedzi ze strony DGLP

Dodano: 19.01.2023

Polski Związek Pracodawców Leśnych prosił o pisemną odpowiedź na postulaty z dnia 14 marca 2022 r., ale jej nie otrzymał.

 

PZPL skierował do DGLP 32 postulaty, które zostały później omówione 5 października 2022 roku. Po spotkaniu Związek zwrócił się o pisemną odpowiedź w sprawie tych postulatów, ale jej nie otrzymał. Zamiast tego, przedstawiciele LP piszą: „…tematyka postulatów została obszernie omówiona na dwóch spotkaniach zainicjowanych przez PZPL i SPL w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W związku z tym w naszej ocenie nie jest zasadne udzielanie kolejny raz odpowiedzi na te same pytania”.

 

W związku z tym, 9 stycznia 2023 roku do DGLP skierowano kolejne pismo z prośbą o wyjaśnienie stanu realizacji postulatów. PZPL pisze: 

 

„Odmowę udzielenia odpowiedzi na piśmie na nasze postulaty przesłane do Państwa w dniu 14.03.2022 r. traktujemy jako przejaw złej woli. Postulaty te wysłaliśmy do Państwa, na Państwa prośbę. Były one owocem naszych dyskusji i prac wewnątrz PZPL. Miały one dać Państwu informację na temat możliwości poprawy funkcjonowania wykonawstwa prac leśnych w Polsce.

Na kolejnych spotkaniach deklarowaliście Państwo chęć realizacji wielu z tych postulatów, a nawet realizację części z nich. Jednak gdy zaczynaliśmy dopytywać o szczegóły tej realizacji to często okazywało się, że jest to raczej w sferze życzeniowej, niż realnej” – napisaliśmy w piśmie do DGLP.

I pokazaliśmy przykład: nasz postulat brzmiał: „Skrócenie terminów płatności do 7 dni”. Odpowiedź DGLP na spotkaniu w dniu 5.10.2022 r. sugerowała, że został on zrealizowany.

Jednak okazało się, że realizacja ta polega na tym, że w komentarzu do wzorcowego SWZ rozesłanym przez DGLP do nadleśnictw mówi się, że nadleśnictwu wolno płacić wcześniej, jeśli chce. Ale w samej dokumentacji przetargowej (wzorze umowy zul -nadleśnictwo, który był nagminnie stosowany przez nadleśnictwa) jako termin płatności wpisano "do 21 dni".

 

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE