WBleasing
Lasy Państwowe

Maszyny na nagłe wypadki

Dodano: 23.10.2023

Lasy Państwowe odpowiedziały na sprzeciw Polskiego Związku Pracodawców Leśnych wobec zakupów maszyn.

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wystosowała pismo - odpowiedź podpisaną przez zastępcę dyrektora generalnego LP, Jana Tabora na pismo PZPL. Związek sprzeciwiał się zakupom maszyn przez LP, o czym niedawno pisaliśmy.

 

W odpowiedzi LP piszą między innymi: 

 

"Lasy Państwowe począwszy od 2017 roku mierzą się z niespotykaną w doczasowej historii tej organizacji intensywnością występowania zjawisk klęskowych w postaci porywistych wiatrów i susz oraz będących ich konsekwencją gradacji szkodników wtórnych. Zjawiska te powodują znaczne szkody w drzewostanach. Dlatego zadania planowe, jak i zadania ponadplanowe polegające na usuwaniu skutków tychże klęsk muszą być wykonywane niezwłocznie. Często wymagane są działania nagłe, interwencyjne, np. w celu zapewnienia przejezdności dróg, ratowania dobytku, itp.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami zrozumiałe jest, że jednostki organizacyjne LP muszą posiadać określoną liczbę własnego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników do ich obsługi. Oparcie się jedynie na outsourcingu, zważywszy na opisane powyżej uwarunkowania, stwarza realne ryzyko narażenia Skarbu Państwa na straty wynikające m.in. z nieterminowego wykonania zadań do których obliguje Lasy Państwowe Ustawa o Lasach.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia stoimy na stanowisko, że decyzje dotyczące zakupu kolejnych maszyn przez PGL LP powinny być podejmowane na podstawie analizy rynku usług leśnych oraz potrzeb jednostek terenowych".

 

Pełną treść odpowiedzi LP można znaleźć tutaj.

 

PZPL sprzeciwiał się zakupom maszyn argumentując, że w żaden sposób nie rozwiąże to trudnej sytuacji na rynku, a wręcz przeciwnie - pogłębi problemy z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy leśni. Treść sprzeciwu można przeczytać w całości tutaj.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE