KOPA KAMIŃSKI
Lasy Państwowe

LP: skarbonka polityków Suwerennej Polski

Dodano: 13.06.2024

Audyt w LP ujawnia coraz więcej nieprawidłowości związanych z fikcyjnymi etatami, poświadczaniem nieprawdy czy odgórnego sterowania darowiznami.

 

 

"Fundusz leśny i środki Lasów Państwowych stały się łupem i skarbonką polityków Suwerennej Polski, którzy w latach 2020-23 zachłannie po nie sięgali" - czytamy w komunikacie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Prowadzony w LP audyt ujawnia coraz liczniejsze nieprawidłowości, wśród których wymienić można fikcyjne etaty, brak realizacji zawieranych umów, poświadczania nieprawdy w dokumentach, niegospodarność w wydatkowaniu środków na zakup nieruchomości, łamanie ustawy prawo zamówień publicznych, nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy i rozliczanie delegacji służbowych, program akcji bilbordowej, wątpliwe działania promocyjne, finansowanie remontów dróg oraz odgórne sterowanie przyznawanymi darowiznami.

 

Audyt prowadzony jest w DGLP oraz podległych jednostkach. Wykryto mechanizm wykorzystywania środków instytucji publicznej do celów politycznych, podobny do tego ujawnionego w Funduszu Sprawiedliwości. Z audytu wynika, że poprzednie kierownictwo LP świadomie łamało prawo.

 

Dzięki audytowi potwierdzono, że media finansowane przez LP (na zamówienie CILP) miały na celu promowanie polityków Suwerennej Polski

 

Materiały były realizowane przez podmioty z grupy „Polska Press”, a także inne wydawnictwa o charakterze prawicowo–katolickim, Telewizję Publiczną oraz telewizje o profilu prawicowym. Podmioty te zwracały się o finansowanie, co stanowi zasadnicze odstępstwo od zasad promowania, gdzie to promowany, a nie promujący występuje o wykonanie konkretnych usług. Ceny usług nie były uzasadnione ekonomicznie i rynkowo, a opłacanych treści nie przygotowywała redakcja, a pracownicy LP. Publikowane treści nie miały charakteru informacyjnego, edukacyjnego, ani nie promowały działalności Lasów Państwowych, a polityków Suwerennej Polski.

 

Szacowana wartość szkody powstającej w ten sposób to około 20 milionów złotych.

 

Środki były przekazywane też związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, których siedziby pokrywają się z okręgami wyborczymi członków Suwerennej Polski. Ze środków LP finansowano kampanię wyborczą byłego dyrektora generalnego Józefa Kubicy, a prawdopodobnie również innych polityków należących do partii. Zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostanie objętych kilkanaście osób.

 

Efektem przeprowadzonych analiz są systematycznie kierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z wykrywanymi nieprawidłowościami.

 

-Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że ujawnienie i rozliczenie winnych wykrytych nieprawidłowości to jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego do instytucji Państwa i zbudowania odporności organizacji na nadużycia władzy i wpływów zewnętrznych w przyszłości. Dobre imię leśników i organizacji musi być oczyszczone, a bez tego rozliczenia faktycznie winni pozostaną bezkarni - mówił Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE