milwaukee
Informacje

Ostrzejsze kary za szkody dla środowiska

Dodano: 04.09.2022

1 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące kar za przestępstwa przeciw środowisku.

 

Prace nad projektem ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska we wspólpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska trwały od zeszłego roku. "Zaostrzamy kary za szkodzenie środowisku, ułatwiamy ich egzekwowanie,  także odciążamy budżety samorządów, które muszą płacić za usuwanie odpadów. Za wyrzucanie śmieci do lasu czy składowanie niebezpiecznych odpadów na terenie do tego nieprzeznaczonym grozić będą wysokie kary" - mówił w grudniu 2021 roku wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Teraz nowe przepisy weszły w życie.

 

 

Zmieniło się sporo. Przykładowo, za umyślne przestępstwo przeciw środowisku sąd obligatoryjnie nie fakultatywnie) orzeka o karze od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz NFOŚiGW. Za spowodowanie znacznych zniszczeń w środowisku grozi teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat (zamiast, jak dawniej, od 3 miesięcy do 5 lat) pozbawienia wolności. Wśród nowości obowiązuje teraz kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat za porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, a także kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł (a nie na ogólnych zasadach od 20 do 5000 zł) za usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów;
oraz kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu zbiorowego za przestępstwo przeciwko środowisku.

 

 

Pełny tekst ustawy można przeczytać tutaj.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE