Kirdzik
Informacje

Nowy rezerwat dla żółwi

Dodano: 12.01.2023

Z końcem roku 2022 powstał nowy rezerwat przyrody o powierzchni 120 hektarów.

 

Nowopowstały obszar chroniony obejmujący 120 hektarów znajduje się w znacznej części na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa (ok. 90 hektarów) i ma za zadanie chronić stanowiska żółwi błotnych (Emys orbicularis). To już 99 rezerwat przyrody na terenie Wielkopolski.

 

Okolica rezerwatu była chroniona już od roku 1974 - wówczas wyłączono z użytkowania 4 hektary lasu. Zwierzęta żyją w zbiorniku wodnym położonym na dnie niewielkiego wąwozu, gdzie ich populacja jest monitorowana między innymi przez uczonych z PTOP Salamandra. 

 

"Żółwie zwyczaje naukowcy poznają przy pomocy radiowych nadajników, umieszczonych na skorupach gadów. Dzięki obserwacjom prowadzonym przez leśników i naukowców udało się ustalić ich trasy, miejsca rozrodu i lęgów żółwi, a w konsekwencji doprowadzić do wykupu prywatnych gruntów z przeznaczeniem na łąkę, na której będą wypasały się owce. Owce z kolei będą miały za zadanie zapobiec zarastaniu żółwiego lęgowiska" - mówi Andrzej Szeremeta, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa.

 

Źródło: lasy.gov.pl

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE