serafin
Informacje

Nowe katalogi dla pozyskania i zrywki

Dodano: 22.04.2021

13 kwietnia 2021 r. p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica podpisał Zarządzenie nr 22 w sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych. Należy je stosować w LP przy opracowywaniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego, począwszy już od aktualnego planu na rok 2022.

 

 

Zarządzenie wprowadza do stosowania w LP modele matematyczne służące do wyliczania pracochłonności dla prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna.

 

Modele matematyczne to zupełnie coś nowego niż dotychczasowe katalogi. Są zapisane jedynie w postaci elektronicznej w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP).

 

Zarządzenie wprowadza do stosowania w LP także katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu oraz na składnicach manipulacyjno-spedycyjnych.

 

Ale w przypadku zagospodarowania jest to ten sam dokument, który obowiązuje od 2003 roku. Jedyna istotna zmiana, to usunięcie z poprzedniej wersji katalogów punktu: „W przypadku wystąpienia prac nieujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu, a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach, należy opracować normy zakładowe w obowiązującym trybie”.

 

Co więc z czynnościami nie ujętymi w katalogu? Dotychczas każde nadleśnictwo mogło dla takich prac opracować własny katalog, czyli tzw. normy zakładowe. Teraz, jak czytamy w zarządzeniu: należy stosować ceny ustalone dla jednostek naturalnych, np. ary, szt. itp.

 

Zarządzenie mówi, iż rozliczanie prac z zakresu gospodarki leśnej odbywa się wyłącznie w oparciu o jednostki naturalne oraz ceny jednostkowe zawarte w umowie.

 

Co ważne, zarządzenie pozwala na stosowanie współczynników zwiększających dla prac z zakresu pozyskania i zrywki wykonywanych w warunkach trudniejszych, niż to przewidują katalogi. Zwiększenie normy czasu jest możliwe o 10, 20 lub 30 proc.

 

W zagospodarowaniu także można stosować współczynniki zwiększające do maks. 30 proc.

 

Poprzednie katalogi, wprowadzone zarządzeniem nr 99 z 21 listopada 2003 r. tracą moc.

 

Nowy p.o. dyrektora generalnego LP podpisał zarządzenie pięć dni po powołaniu na stanowisko.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE