pko leasing
Informacje

Końcowy etap Rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC

Dodano: 30.07.2022

W związku z wejściem w końcowy etap prac FSC rozpoczęło konsultacje publiczne.

 


29 lipca 2022 FSC International rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Konsultacje potrwają do 9 września. Krajowi Reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału.

 


Projekt Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz informacje na temat udziału w konsultacjach publicznych można znaleźć na stronie www.fsc.pl. Dodatkowo 18 sierpnia o godzinie 10:00 odbędzie się webinarium, podczas którego Krajowi Reprezentanci FSC przybliżą proces rewizji Standardu oraz zasady udziału w konsultacjach. Rejestracja na webinarium będzie otwarta do 14 sierpnia, formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.fsc.pl.

 

 

Konsultacje są istotnym elementem prac nad rewidowanym Standardem FSC. Dzięki nim możliwe będzie zebranie opinii szerokiego grona interesariuszy, m.in. pracowników leśnych, zarządców lasów, branży drzewnej, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

 

 

Rewizja Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, która rozpoczęła się w 2018 roku jest obecnie kontynuowana przez Techniczną Grupę Roboczą. Grupa ta została powołana przez FSC w kwietniu 2022 roku i składa się z przedstawicieli wszystkich trzech jednostek certyfikujących, które prowadzą w Polsce certyfikację FSC gospodarki leśnej. Są to: Bureau Veritas Polska, Preferred by Nature (NEPCon Polska) i SGS Polska. Kontynuuje ona prace nad rewizją standardu FSC rozpoczęte i mocno zaawansowane przez poprzedników (Grupę Opracowującą Standard składającą się z przedstawicieli różnych środowisk m.in. ZULi, NGOs, przemysłu drzewnego, Lasów Państwowych).

 


Grupa Opracowująca Standard uzgodniła w toku prac większość zapisów Projektu nr 2 standardu, jednakże nie udało jej się osiągnąć porozumienia co do kilku zagadnień, w efekcie została rozwiązana przez FSC International. Projekt nr 2 standardu stał się punktem wyjścia dla prac Technicznej Grupy Roboczej. Zapoznała się ona również z uwagami z konsultacji Projektu nr 2, które miały miejsce w 2021 roku oraz z komentarzami i wnioskami powstałymi po testach terenowych.

 


Efektem prac Technicznej Grupy Roboczej jest poddawany obecnie konsultacjom projekt Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Są to trzecie i zarazem ostatnie konsultacje publiczne w ramach rewizji standardu. Po zapoznaniu się z nadesłanymi uwagami Techniczna Grupa Robocza przygotuje do końca 2022 roku ostateczną propozycję standardu do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.

 


Obecnie certyfikacja gospodarki leśnej odbywa się bez zmian, to znaczy w oparciu o krajowy standard FSC-STD-POL-01-2-2013, który obowiązuje od 2013 roku. Po wejściu w życie zrewidowanego standardu dla Polski nastąpi 12 miesięczny okres przejściowy, by dać posiadaczom certyfikatu i jednostkom certyfikującym czas na wdrożenie stosownych zmian. Zarządcy lasów, aby utrzymać certyfikat FSC, będą musieli przystąpić w tym czasie do audytów zgodnie z nowym Standardem. Nowy Standard w pełni zacznie obowiązywać nie wcześniej niż w 2024 roku. Do czasu wejścia w życie nowej wersji Standardu obowiązuje Standard z 2013 roku, w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 70% lasów w kraju).

 

 

Projekt Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz informacje na temat udziału w konsultacjach publicznych można znaleźć na stronie www.fsc.pl

 

 

Wszelkich informacji na temat rewizji Standardu udziela:
dr inż. Marek Rzońca – Koordynator prac Technicznej Grupy Roboczej, Koordynator FSC w Polsce ds. Leśnictwa (e-mail: m.rzonca@fsc.org, tel. +48 731 562 367)

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE