WBleasing
Informacje

Forum Przemysłu Drzewnego 2023

Dodano: 15.05.2023

Spotkanie z Ekspertami i Praktykami pomoże przemyśleć strategię działań firm w branży drzewnej oraz leśnej.

 

 

Pierwsze Forum Przemysłu Drzewnego okazało się sukcesem i wzbudziło spore zainteresowanie uczestników. Dlatego organizator, firma powermeetings.eu, zdecydował się na powtórzenie wydarzenia. Już niebawem wszyscy zainteresowani - a ostatnio było ich niemal 150 - będą mieli okazję do wzięcia udziału w:

 

II edycję FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO - Łączy nas drewno,

która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 w Warszawie

 

Gazeta Leśna oraz portal firmylesne.pl zostali Patronami Medialnymi Forum.

 

Spotkanie skoncentrowane będzie na tematyce rynku drewna, jego potencjale, cenach, prognozach, oraz tak aktualnych sprawach jak certyfikacja lasów i produktów drzewnych.

 

Uczestnicy zeszłorocznego Forum dowiedzieli się, że pozyskanie drewna w Polsce w 2030 roku może łącznie wynieść 51,4 mln m3, w tym ponad 44 mln m3 z Lasów Państwowych. Tylko czy taka prognoza Janusza Dawidziuka, dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, pozostaje aktualna wobec kolejnych decyzji organów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska i klimatu?

 

Wiemy, że nie grozi nam wylesianie, albowiem pozyskanie drewna odbywa się na podstawie 10 - letnich planów, tylko czy nadal zależeć one będą od decyzji jednostek LP? Projektowana nowelizacja Ustawy o lasach przewiduje możliwość zaskarżenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Prawo do zaskarżenia planu przysługiwałoby organizacji ekologicznej, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum dwanaście miesięcy przed dniem wniesienia skargi oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Prawo do wniesienia skargi na zatwierdzenie uproszczonego planu przysługiwałoby również właścicielowi lasu.

 

Zdaniem autorów projektu nowelizacja ma na celu usunięcie sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, które dotyczy braku zapewnienia możliwości zaskarżenia przed sądem przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu, co jest niezgodne z postanowieniami Konwencji z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Według opinii niektórych środowisk w obecnej sytuacji sposób prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce pozostaje bez właściwej kontroli. Natomiast gwarancją adekwatnej kontroli miałby być udział organizacji ekologicznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentujących w postępowaniu stronę społeczną.

 

Jak na te propozycje zapatruje się przemysł drzewny, zabiegający o utrzymanie certyfikacji FSC przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych? Swoje problemy ma także krajowy sektor, skupiony w Stowarzyszeniu Leśników i Właścicieli Lasów, które pracuje nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych, aby wprowadzić w tej ustawie konkretne zapisy o izbach leśnych. Uważa się, że ustawodawstwo ogranicza wykorzystanie potencjału lasów prywatnych w Polsce, szczególnie w zakresie dostaw drewna wielkowymiarowego, które też wymagają usprawnienia.

 

Wciąż aktualnym tematem jest certyfikacja wyrobów drzewnych i potwierdzenie zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi systemami. Według niektórych odbiorców drewna brak certyfikowanego surowca drzewnego może spowodować utratę zagranicznych nabywców, a w szczególności sieci handlowych. To może pogorszyć i tak trudną sytuację branży drzewnej, trwającą od połowy zeszłego roku, spowodowaną wysokimi cenami surowca drzewnego, energii, płac oraz zobowiązań finansowych. Ponadto, pomimo restrykcji na produkty drzewne z Rosji i Białorusi – podobno wciąż trafiają one do Polski i krajów europejskich. Niektóre produkty konkurują cenowo z wyrobami krajowych wytwórców.

 

Tartakom, producentom płyt drewnopochodnych, sklejek, opakowań, zakładom usług leśnych, firmom dostarczających technologię oraz wyroby drzewne – domy, stolarkę otworową, materiały podłogowe, zrębki i pelety oraz inne produkty drzewne, doskwierają też podwyżki stóp procentowych oraz rekordowy poziom inflacji.

 

Przygotowywany program prezentacji i tematy wystąpień na pewno zainteresuje leśników, właścicieli lasów prywatnych, przedstawicieli firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno, zakładów usług leśnych, producentów materiałów drzewnych i surowców, gotowych wyrobów, ale także dostawców maszyn i technologii dla tej branży.

 

Istotną częścią Forum będzie dyskusja panelowa, a drugiego dnia – warsztaty.

 

Ponieważ w najbliższych miesiącach, a może i latach zajdą istotne zmiany na europejskim rynku drzewnym, warto wysłuchać ekspertów i przemyśleć strategię działań. Taką płaszczyznę inspiracji i wymiany poglądów oraz sformułowania postulatów stwarza Forum Przemysłu Drzewnego w Warszawie, na które już przyjmowane są zapisy.

 

FPD 2023 to druga edycja jedynego wydarzenia w PL dedykowanego dla całego przekroju rynku – firm skupionych wokół przemysłu drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności, a dokładniej czeka nas:

  • 2 dni konferencji

  • 20+ prelegentów

  • znakomite grono uczestników – praktyków reprezentujących wiele branż wykorzystujących drewno w działalności swojej firmy

  • kolacja networkingowa

  • warsztaty

  • biforek”, czyli wieczorne spotkanie networkingowe poprzedzające konferencję

 

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/

 

Zapraszamy również do kontaktu z organizatorem:

Jola Szczepaniak

powermeetings.eu

tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE