WBleasing
Informacje

Dotacje wreszcie dla zuli

Dodano: 26.02.2021

Zule będą mogły skorzystać z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020, w zakresie poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Wdrażanie obecnego PROW jest przedłużone o dwa lata.

 

16 lutego br. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podjął uchwałę o zmianie treści poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

 

Jako beneficjentów programu dopisano firmy leśne.

 

W uzasadnieniu do wprowadzonej zmiany czytamy: „Poszerza się rodzaj typu operacji o świadczenie usług dla leśnictwa w celu umożliwienia uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśnych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej skierowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 2 listopada 2016 r. (pismo znak L.dz. 2016/11/10). W piśmie tym wskazuje się, że firmy świadczące usługi leśne dysponują w ogromnej mierze starymi, zużytymi maszynami. Zakup nowoczesnych urządzeń wpłynie na poprawę ochrony środowiska”.

 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn czy urządzeń.

 

W ramach świadczenia usług leśnych koszty kwalifikowane obejmują w szczególności koszty zakupu maszyn lub urządzeń lub sprzętów niezbędnych do przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz maszyn służących do pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne w ramach usług leśnych.

 

Koszt zakupu ciągnika w zakresie świadczenia usług leśnych, może być kosztem kwalifikowalnym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych i leśnych przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku.

 

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 000 zł.

 

Przypomnijmy, że o rozszerzenie grupy docelowej poddziałania 6.4 o podmioty prowadzące usługową działalność związaną z leśnictwem prosiła pod koniec 2016 roku Polska Leśna Izba Gospodarcza. Jej pismo do ówczesnego ministra rolnictwa poparło także Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.

 

Działania te były wówczas silnie wspierane i koordynowane przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych, którą kierował Konrad Tomaszewski. Za prace nad zmianą przepisów w DGLP odpowiadał Krzysztof Knop.

 

Sprawą zajmowało się i popierało Ministerstwo Środowiska. Był w nią zaangażowany m.in. Andrzej Konieczny, dziś dyrektor generalny LP, a w 2016 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Choć dopiero po 5 latach, ale sprawa znalazła wreszcie pozytywny finał dla zuli.

 

 

Więcej informacji o dotacji:

8. Uchwała nr 198 KM PROW 6.4 rozwój usług rolniczych i leśnych

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE