pko leasing
Informacje

Dofinansowanie z PROW

Dodano: 24.06.2022


Przedsiębiorcy leśni mogą ubiegać się o unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i związanych z nim dofinansowań do maszyn leśnych z unijnych dotacji pisaliśmy już wielokrotnie. Polski Związek Pracodawców Leśnych starał się wpływać na decyzje urzędników odpowiedzialnych za tworzenie listy maszyn objętych dofinansowaniem w taki sposób, by nie było co do nich wątpliwości.

 


"Już pod koniec 2016 r. pojawiły się apele o rozszerzenie zasięgu poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” o branżę usług leśnych. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisała wtedy Polska Leśna Izba Gospodarcza, mająca poparcie m.in. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych oraz ówczesnego kierownictwa Lasów Państwowych.


Dzięki zmianom, które w gruncie rzeczy polegały na przekształceniu wyrażenia „rozwój usług rolniczych” na „rozwój usług rolniczych i leśnych”, przed zulowcami otworzyła się możliwość sięgnięcia do puli aż ok. 232 mln euro. Jakie warunki należy spełnić, by pomoc otrzymać?


[...]


Unijną pomoc można będzie otrzymać na działalność w zakresie m.in.:

• świadczenia usług rolniczych i leśnych w zakresie mycia i dezynfekcji budynków

• inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,

• świadczenie usług leśnych w zakresie przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

 

Zgodnie z wytycznymi do PROW, beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą jako mikro – lub małe przedsiębiorstwo w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych.

 


Wnioskodawca musi też prowadzić działalność w tym zakresie przez min. 2 lata przed złożeniem wniosku. Zobowiązany też został przedłożyć biznesplan i dokumentować świadczenie ww. usług. Lepiej więc uważać, bowiem niedopuszczalne jest, by pozyskane dzięki wsparciu maszyny były wykorzystywane na własny użytek – by spełnić warunki, muszą być wykorzystywane do działalności gospodarczej.

 


Z kolei koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń (…) do wartości rynkowej majątku. Koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług leśnych obejmują w szczególności koszty zakupu maszyn lub urządzeń lub sprzętów niezbędnych do przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz maszyn służących do pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne w ramach usług leśnych.

 


Koszt zakupu ciągnika rolniczego i leśnego w zakresie świadczenia usług (…) leśnych, może być kosztem kwalifikowalnym w części nie przekraczającej 50 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych."

 


Zgodnie z wyjaśnieniami urzędników, będzie można uzyskać dotacje do maszyn wykorzystywanych do zbioru biomasy na cele energetyczne. Na szczęście ministerstwo wyjaśnia, że dotyczy to wszystkich maszyn biorących udział w procesie, w tym harwesterów i forwarderów.

 


Polski Związek Pracodawców Leśnych wnioskoał o zmianę przepisu na taki, który obejmuje maszyny do zrywki, pozyskania, zagospodarowania i hodowli. Ministerstwo odpowiedziało, że w projekcie rozporządzenia ma się znaleźć lista urządzeń objętych dofinansowaniem, tak, by nie było żadnych wątpliwości czy mają one szanse na dofinansowanie czy nie. Urzędnicy odrzucili uwagę ze strony PZPL odnoszącą się do nieprecyzyjnego określenia "ciągniki leśne", przez które można lub nie można rozumieć harwesterów czy forwarderów. Niestety konsultacje PZPL z ministerstwem były trudne i wydawały się nieskuteczne.

 


"Tuż przed majówką przedsiębiorców leśnych w walce wsparł Edward Siarka, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa" - czytamy w artykule na łamach GAZETY LEŚNEJ - „'Pragnę wyrazić poparcie dla przedstawionych zmian, których celem jest szersza możliwość uzyskania finansowania na maszyny, urządzenia i narzędzia, które pomagają w prowadzeniu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej' – zaznaczył on w liście do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Niestety, minister Kowalczyk odpowiedział na pismo PZPL negatywnie. 'Intencją zmian w Programie było bowiem ukierunkowanie zakresu wsparcia na doposażenie zakładów usług leśnych w sprzęt służący do zakładania zalesień i pielęgnacji lasu, którego wykorzystywanie w ramach świadczonych usług wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony środowiska' napisał w odpowiedzi. I dalej: „Wobec powyższego, w Programie nie uwzględniono kosztów maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna (wycinki drzew w starszych klasach wieku)…'".

 


To jedynie fragment artykułu, który ukazał się w czerwcowym numerze GAZETY LEŚNEJ. Zachęcamy do prenumeraty największego czasopisma branżowego w kraju!

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE