woodpecker
Informacje

Śmiertelny współczynnik - wypadki w lesie na 1000 zatrudnionych

Dodano: 09.06.2021

Leśnictwo jest działem gospodarki, w którym skala występujących wypadków śmiertelnych jest porównywalna z górnictwem. Niebezpieczny jest zawód drwala czy pomocnika drwala.

 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującymi poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących, w roku 2019, w leśnictwie i pozyskiwaniu drewna wystąpił bardzo wysoki współczynnik wypadków śmiertelnych – 0,15. Więcej było jedynie w działach – wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego oraz górnictwo rud metali, gdzie współczynnik śmiertelności to aż 0,16.


Po górnictwie i leśnictwie w statystyce następuje wielka przepaść, kolejna wypadkowa branża budowlana, a konkretnie – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – ma zaledwie 0,09!

 

Inaczej jest w przypadku wypadków ciężkich. Największy współczynnik występuje w dziale rekultywacja (0,61). Źle jest też w przetwórstwie przemysłowym: przy produkcji metali (0,25), przy produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (0,22), uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt, łowiectwie, włączając w tym działalność usługową (0,17). W leśnictwie i pozyskiwaniu drewna jest również wysoki wskaźnik – 0,16. Nieznacznie mniej wypadków ciężkich wystąpiło w działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie (0,12), przetwórstwie przemysłowym – produkcji papieru i wyrobów z papieru (0,12) oraz górnictwie rud metali (0,11).

 


Lżejsze mniej odnotowywane
Porównując wypadki z innym skutkiem – wypadki lżejsze, ich ilość w leśnictwie i pozyskaniu drewna, na tle innych dziedzin nie jest znacząca – wynosi 6,70. Więcej wypadków wystąpiło w działalności pocztowej i kurierskiej (46,64). Dużo wypadków jest w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego (34,54), w działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie (21,21), wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (18,58), gospodarce odpadami i odzyskiwaniu surowców (15,82).


Wpływ na niedokładność danych dotyczących wypadków w leśnictwie i pozyskaniu drewna ma wykonywanie pracy przez osoby, które nie posiadają umowy o pracę, czy też pracują przy  samowyrobie drewna.
Można przypuszczać, że mniejsza liczba wypadków lekkich w leśnictwie, na tle pozostałych dziedzin wynika z ich rzadszego zgłaszania i odnotowywania w statystykach PIP.

 

 

Niebezpieczna profesja
Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków w lesie jest lekceważenie zagrożeń, niestosowanie środków ochrony indywidualnej,
niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem oraz brawura. Zdarza się, że pracownicy nie posiadają przeszkolenia z zasad bhp, brakuje osób do nadzoru nad wykonywanymi pracami. Często osoby pracujące przebywają w strefie zagrożenia podczas ścinki drzew. Ścinka drzew i zrywka drewna to prace uciążliwe, niezwykle niebezpieczne, pracochłonne oraz niosące duże zagrożenie wypadkami.

 

 

 

Katarzyna Paulukanis

 

 

Tekst w całości pochodzi z GAZETY LEŚNEJ nr 6/2021, kliknij w link, aby dowiedzieć się jak zamówić prenumeratę: http://gazetalesna.pl/prenumerata 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE