Agro Sieć TMC

Raport o bezpieczeństwie cz. 2. Szkolenia i kontrole

Dodano: 29.04.2024

Stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy to wymóg cywilizacyjny. Ten obowiązek ciąży na wszystkich organizatorach i uczestnikach procesu pracy - czytamy w raporcie na łamach GAZETY LEŚNEJ.

 

W zakładach wykonujących prace leśne utrzymuje się cały czas bardzo wysoki poziom zagrożeń zawodowych i wypadkowych. Konieczna jest aktualizacja obowiązujących aktów prawnych bezpieczeństwa i higieny pracy, a także określenie szczegółowych wytycznych dla organizacji szkoleń.Konieczne zmiany to:1.    Certyfikowanie firm leśnych.
Certyfikat „Bezpiecznej Firmy Leśnej”, powinien wyznaczyć właściwe standardy w kwestiach:

 

  •   legalności zatrudnienia,
  •   prowadzenia dokumentacji i formy realizacji zadań służby bhp,
  •   przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy,
  •   kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  •   jakości i obowiązkowych przeglądów oraz certyfikacji stosowanych maszyn i narzędzi,
  •   ochrony środowiska przyrodniczego,
  •   organizacji pracy i nadzoru          

 

Weryfikacja i odnawianie certyfikatów powinna odbywać się cyklicznie w sposób ciągły, a firma posiadająca taki dokument ma być premiowana dodatkowymi punktami w organizowanych przetargach publicznych.

 

Procesem certyfikacji wprowadzonej początkowo dobrowolnie (jako dodatkowe kryterium potwierdzające pozytywną ocenę jakościową firmy), powinny być objęte docelowo wszystkie podmioty bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa również tzw. Jednoosobowe Działalności Gospodarcze.

 

(...)

 

To oczywiście tylko fragment całego tekstu, który można przeczytać na łamach najnowszego wydania GAZETY LEŚNEJ. Zachęcamy do prenumerowania największego czaopisma branżowego w kraju!

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE