katalog 2023

Rada Ochrony Pracy: bezpieczeństwo w leśnictwie

Dodano: 20.02.2023

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 6 lutego 2023 roku omawiano bezpieczeństwo i higienę pracy w leśnictwie.

 

"Walka o zlecenia na prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej skutkuje, oprócz oczywistej konieczności kalkulowania ceny usług w sposób, który daje szansę wygrania przetargu, tworzeniem systemu łańcuszka podwykonawców, charakterystycznego także na przykład dla sektora budowlanego. W obu sektorach, w leśnictwie i w budownictwie, obserwujemy jednocześnie dużą liczbę nieprawidłowości dotyczących zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odnotowujemy też dużą liczbę najpoważniejszych wypadków związanych z pracą, zazwyczaj ciężkich lub ze skutkiem śmiertelnym" – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 6 lutego 2023 roku. 

 

Zebrani na posiedzeniu mieli okazję wysłuchać referatów Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących właśnie bezpieczeństwa pracy zuli. W latach 2020-2022 przeprowadzono 723 kontrole w 660 przedsiębiorstwach realizujących usługi na rzecz Lasów Państwowych. 691 kontroli ujawniło nieprawidłowości, skutkiem czego wydano decyzje administracyjne, wystąpienia i polecenia. To oznacza, że w 95,6% przypadków kontroli okazywało się, że coś jest nie w porządku! W 1/3 przypadków stwierdzano nieprawidłowości w wyposażeniu osób pracujących na stanowisku drwala - pilarza w środki ochrony indywidualnej. 

 

Co więcej, w połowie sprawdzanych przedsiębiorstw nie przeprowadzano oceny ryzyka zawodowego, która jest najważniejszym narzędziem do zarządzania BHP w zakładzie pracy. 

 

Jak czytamy w relacji z posiedzenia na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: "[...] poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa pracy wymaga udziału wszystkich stron stosunku pracy. Bez zaangażowania pracodawców i osób organizujących pracę innym niemożliwa będzie zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pracy i obniżenie skali wypadkowości. Konieczne jest wspomaganie osób odpowiedzialnych za bhp poprzez działalność popularyzatorską, doradztwo prawne i techniczne, a także wyposażenie ich w praktyczne narzędzia służące realizacji tych celów".

 

W związku z tymi informacjami ze strony PIP, pozwolimy sobie przypomnieć o tym, jak często zdarzają się wypadki w lesie. O stale rosnącej ich liczbie można przeczytać w dziale Wypadki portalu firmylesne.pl. Uważajcie na siebie!.

 

Źródło: pip.gov.pl

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE