WBleasing
Okiem adwokata

Wykonywanie usług nowszymi harwesterami

Dodano: 30.01.2018

W niektórych Nadleśnictwach wymóg wykonywania usług nowszymi harwesterami (do 7 lat) pojawił się w tegorocznych przetargach.

 

 

Postanowiłem przyjrzeć się problemowi od strony prawnej i ocenić na ile skuteczne są tego typu rozwiązania przetargowe. Podzielam bowiem opinię, że właściwa jest spokojna, stopniowa tendencja promowania nowszych maszyn.

 

Popularyzacja takiego sprzętu realizowana jest poprzez pozacenowe kryterium oceny ofert. Nie budzi moich wątpliwości, że prawo zamówień publicznych pozwala w ten sposób na nagradzanie wykonawców, którzy wykazują gotowość wykorzystania niezużytych harwesterów lub forwarderów. Przyznając dodatkowe punkty zamawiający dąży do spełnienia postulatów przyświecających wielu przepisom prawa przetargowego, jak np. ochrony środowiska naturalnego (niższe zużycie paliwa, niższa emisja spalin i hałasu, mniejsze ryzyko awarii powodującej wycieki), czy bezpieczeństwa pracy (mniejsze ryzyko wypadków, większa ochrona zdrowia pracownika).

 

Tego typu cele pozostają pod ochroną ustawy, co potwierdza orzecznictwo KIO. Izba zauważa, że pozacenowe kryteria oceny ofert mają wyrażać określone priorytety zamawiającego i opisywać parametry, które powodują, że przedmiot zamówienia (w naszym wypadku – sposób wykonania usługi) jest lepszy od innych. Dobrym, porównawczym przykładem są chociażby przetargi na publiczne usługi transportowe, w których premiuje się używanie nowych autobusów.

 

Przyglądając się kryterium oceny ofert jesteśmy w momencie, w którym wykonawca dopiero zamierza podjąć się zamówienia. Jego przewaga może wynikać z tego, że w przeciwieństwie do innych, zadeklaruje w ofercie gotowość użycia nowych maszyn. I tu dochodzimy do sedna prawniczego zagadnienia. Otóż odpowiednią skuteczność takiej strategii osiągniemy dopiero wtedy, gdy wyrażone przez wykonawcę zobowiązanie będzie rzeczywiście egzekwowalne. Innymi słowy, na takim wykonawcy musi ciążyć realny obowiązek wykorzystania nowego sprzętu. Gdyby jego deklaracja miała pozostać gołosłowna, będziemy mieli do czynienia wręcz z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Jak bowiem mają poczuć się ci, którzy pracują na starym sprzęcie (czyli nie mogą dostać dodatkowych punktów), ale wiedzą, że zamawiający nie ma odpowiednich narzędzi, by zmusić konkurencję do użycia nowych maszyn?

 

Należyte wykorzystanie pozacenowego kryterium oceny ofert będzie miało miejsce zatem dopiero po odpowiednim skonstruowaniu umowy o zamówienie. Ten dokument jest po rozstrzygnięciu przetargu jedynym instrumentem egzekwowania deklaracji zwycięskiego oferenta. Ci, którzy mają problem ze spełnieniem wymogu, powinni zatem po ogłoszeniu przetargu uważnie przyjrzeć się umowie. Gdyby okazało się, że nie ma w niej odpowiednich zapisów, wymóg wykorzystania nowych maszyn pozostanie fikcją, tworzącą bezprawną przewagę jednych na innymi.

 

Na potrzeby niniejszego artykułu postanowiłem przyjrzeć się umowie zaproponowanej w jednym z Nadleśnictw, w którym przyznawano dodatkowe punkty za nowy sprzęt. Po pierwsze, pojawia się tam zapis, że przed rozpoczęciem usług wykonawca musi przedstawić dowód rejestracyjny maszyny. W dalszej części umowy ustanowiono karę za każdy przypadek naruszenia deklarowanego obowiązku sprzętowego. Kolejne przypadki naruszeń powodują zwiększenie wysokości kary. Ostatecznie używanie innego sprzętu niż deklarowany może prowadzić do odstąpienia od umowy przez Nadleśnictwo. Kontrakt przewiduje bowiem, że odstąpienie jest możliwe w przypadku dwukrotnego niewykonania pisemnych zaleceń zamawiającego, które wszakże mogłyby dotyczyć także wieku wykorzystywanych maszyn. Ewentualnie, do odstąpienia może dojść również gdy łączne kary umowne przekroczą ustalony limit.

 

Okazuje się zatem, że proponowana umowa daje możliwość dobrego egzekwowania obowiązku używania nowego sprzętu. Grunt, aby Nadleśnictwo chciało korzystać ze swoich uprawnień i kontrolowało spełnianie wymogu przez zwycięskiego wykonawcę. Leży to także w interesie przegranych oferentów.

 

 

 

Łukasz Bąk, adwokat

Wspólnik w Kancelarii Jaskot, Bąk – Adwokaci

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE