tex-star
WBleasing
farma x-mas
Okiem adwokata

Koszty Lasów Państwowych za prowadzenie sporów w sądzie

Dodano: 03.04.2016

Jak wyglądają koszta prowadzenia sprawy sądowej i co trzeba wziąć pod uwagę?

 

Lasy płacą mniej niż ZUL-e

 

Każdy, kto rozważa skierowanie swojej sprawy do sądu bierze na wstępie pod uwagę koszty z tym związane. Ważnym elementem tych kosztów jest opłata sądowa, czyli kwota uiszczana na rachunek sądu przed uruchomieniem procesu. W klasycznych sprawach o zapłatę wynosi ona 5% i jest następnie rozliczana na koniec sprawy, po przeprowadzeniu całego postępowania. W przypadku jego wygrania, opłatę musi zwrócić przeciwnik. W przypadku przegrania, pieniądze pozostają na rachunku sądowym i niestety powiększają ujemny rachunek finansowy strony, która zdecydowała się wszcząć spór.

 

Lasy Państwowe zwolnione z obowiązku

 

Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają takie same obowiązki związane z wszczynaniem postępowań sądowych. Przepisy faworyzują w tym zakresie Skarb Państwa i występujące w jego imieniu podmioty. Dotyczy to także Lasów Państwowych, które są jednostką organizacyjną odpowiadającą za zarząd lasami.

Wniesienie przez LP sprawy do sądu (np. o zapłatę kary umownej) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. Dla przykładu zatem, kiedy ZUL zechce odzyskać od Lasów kwotę 100.000 PLN zapłaci „wpisowe” w wysokości 5.000 PLN. W analogicznej sytuacji Lasy Państwowe będą zwolnione z tej powinności. Zapewne u źródła tego rozwiązania legło przekonanie, że nie ma sensu przekładanie pieniędzy budżetowych z jednej kieszeni do drugiej i stwarzanie tym samym pozorów ponoszenia kosztów przez podmiot publiczny. Ulga, o której mówimy może jednak zachęcić Lasy do podjęcia decyzji o wejściu w spór nawet w sprawach, w których ich żądanie ma wątpliwe podstawy. Lasy po prostu ryzykują wtedy mniej, bowiem opłaty sądowej nie będą musiały pokryć także wtedy, gdy przegrają.

 

Pomoc Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 

Warto dodać, że Lasy Państwowe korzystają w niektórych sprawach sądowych z pomocy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Urząd ten (nie należy go mylić z prokuraturą) zajmuje się reprezentowaniem Skarbu Państwa w poważnych procesach. Istotą działalności Prokuratorii jest profesjonalne doradztwo i dbałość o interesy państwowe w sporach w różnych zakątkach kraju. Jej przedstawiciele (radcowie Prokuratorii Generalnej) pełnią na rozprawach funkcję pełnomocników, a zatem analogiczną do adwokatów lub radców prawnych. Z ciekawostek, strojem służbowym radcy Prokuratorii jest czarna toga z szarymi elementami.

Jeżeli sprawa podlega pod kategorię tych obsługiwanych obligatoryjnie przez Prokuratorię, Lasy Państwowe muszą zdać się na pomoc jej pracowników. Wsparcie nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami i oszczędza Lasom kwot, które potencjalnie uiściłyby za skorzystanie z zewnętrznego doradztwa prawnego. Tego przywileju nie posiadają ZUL-e, które we własnym zakresie finansują udzielaną im pomoc prawną.

 

 

 

Łukasz Bąk
Wspólnik w Kancelarii Jaskot, Bąk – Adwokaci

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE