Kirdzik
WBleasing
Lasy Państwowe

Spotkanie SPL z Dyrektorem LP

Dodano: 05.12.2016

24 listopada br. doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z Konradem Tomaszewskim - Dyrektorem Generalnym LP. Co na nim ustalono?

Jak relacjonuje SPL, dwa odmienne podejścia zdają się leżeć u podstaw nierozwiązanych od lat problemów na lini LP - zule. Dało się to zauważyć w pierwszych słowach na spotkaniu:

- Jesteśmy od tego, żeby wysłuchiwać – stwierdził na początku spotkania dyrektor Konrad Tomaszewski.  – Jesteśmy tu po to, aby znaleźć rozwiązania – padło natomiast z ust Józefa Grodeckiego.

 

Rozmowy toczyły się wokół przetargów na rok 2017.

 

Ze strony Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Bałdyga, Zenon Dobromilski, Józef Grodecki, Tadeusz Ignaciuk, Jan Kubiak, Wiesław Lubiewski, Tomasz Parzentny, Witold Pasternak, Radosław Raczkowski, Robert Raczkowski i Waldemar Spychalski.

 

DGLP reprezentowali: dyrektor generalny Konrad Tomaszewski, Andrzej Borowski (z-ca dyr. generalnego ds. gospodarki leśnej), Krzysztof Janeczko (z-ca dyr. generalnego ds. gospodarki finansowej), Jerzy Kapral, Alina Niewiadomska, Robert Kujawiak oraz Krzysztof Knop – specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych.

 

Najważniejsze pytanie, które padało ze strony przedsiębiorców dotyczyło kwestii na ile wzrost płacy minimalnej do 2000 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz wymagania w SIWZ zatrudniania pracowników przy pozyskaniu i zrywce na podstawie umowy o prace zostały uwzględnione w planowaniu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie usług leśnych.

 

Jednoznaczna odpowiedź ze strony DGLP nie padła. Dyrekcja powtórzyła informację z ostatniego spotkania Komisji Wspólnej, że planowane koszty prac leśnych w 2017 roku mogą wzrosnąć maksymalnie o 5% w stosunku do planu z 2016 roku.

Nie potrafiono jednak powiedzieć na ile wynika to ze wzrostu pozyskania o ok. 1,5 mln m3.

 

Waldemar Spychalski nadmienił, że kosztorysy nadleśnictw powinny wychodzić przynajmniej ze stawki 30 zł za godzinę, gwarantującej zatrudnionym w zulach na podstawie umowy o pracę robotnikom leśnym najniższą płacę krajową, tymczasem średnia stawka godzinowa w skali kraju wynosi zaledwie 16 zł. - Zamiast wyjść z bazy stawki minimalnej, to się ciągle od niej oddalamy.

 

Naczelnik Jerzy Kapral odparł, że to przecież przedsiębiorcy proponują kwoty, za które gotowi są  zrealizować zlecenia.

 

Na to Józef Grodecki  – Ale jak przekroczymy nawet o 0,5% zaplanowane środki, to przetarg zostaje unieważniony… To nie jest rynek. 4000 firm ma umowy z jedną firmą. Potrzebne jest obustronne zrozumienie, które się urwało. Prawo zamówień publicznych zostało wykorzystane do zaniżania cen.

 

W dyskusjach na temat finansowania usług padły niezbyt optymistyczne prognozy ze strony dyrektora Krzysztofa Janeczko, że możliwość zwiększania nakładów będzie ograniczana.

 

Przyczyn lawiny śmiertelnych wypadków przy pracach leśnych w bieżącym roku również upatrywać należy w niedofinansowaniu usług leśnych – Skutkuje to łamaniem prawa pracy w pogoni za wydajnością. Dziś żeby zarobić drwal musi wypalić 7 baczków. A norma powinna wynosić 4 baczki – mówił Józef Grodecki – Przedsiębiorcy muszą się posiłkować ludźmi kompletnie nie przygotowanymi do pracy w lesie.

 

Zaniepokojenie wysoką liczbą wypadków śmiertelnych wyraził również dyrektor Konrad Tomaszewski. Wysoką wypadkowość będzie natomiast można jego zdaniem wykorzystać jako argument za certyfikacją usług leśnych. - Jestem zdeterminowany, aby zainicjować proces legislacyjny quasi-certyfikacji – zapewniał dyrektor Tomaszewski.

 

Według Aliny Niewiadomskiej certyfikacja uporządkowałaby wiele spraw, zaś jej zapisanie w ustawie umożliwiłoby wymagania jej jako warunku udziału w postępowaniach przetargowych.

 

W czasie dyskusji przedsiębiorcy podkreślali też, że problemy finansowe to jedno, drugim problemem są utrudnienia organizacyjne, które znacząco obniżają wydajność firm leśnych, a co za tym idzie ich rentowność. Zaliczyć do nich można choćby nadmiernie rozbudowaną sortymentację (wymagania odbiorców drewna przerzucane są w efekcie na zule), czy wyrabianie maszynami sortymentów 1,2 m, zamiast ich wielokrotności.

 

Na zakończenie spotkania dyrektor Konrad Tomaszewski przyznał, że jest zbudowany jego konstruktywnością i poziomem merytorycznym. Jeszcze raz zapowiedział zamiar zapisania w ustawie o lasach quasi-certyfikacji firm leśnych. Stwierdził też, że jako zarząd Lasów przyjmują przytyk o niskich płacach, ale muszą patrzeć na płynność finansową PGL LP.

 

Źródło: SPL

 

 

Komentarze (2)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Marek P... Dodano 05.12.2016

Stara śpiewka . Lasy mają pieniądze tylko dla siebie . Panowie leśnicy , czasy leśnego niewolnictwa już się kończą . Amen .

Stara śpiewka . Lasy mają pieniądze tylko dla siebie . Panowie leśnicy , czasy leśnego niewolnictwa już się kończą . Amen .

Dodaj odpowiedźX

firmy l... Dodano 07.12.2016

Niedługo nie będzie miał kto robić, jeśli czegoś nie zmienią...

Niedługo nie będzie miał kto robić, jeśli czegoś nie zmienią...

Dodaj odpowiedźX

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE