kramp
stihl
Lasy Państwowe

Pomoc przetargowa - prezentacja dla zuli

Dodano: 07.12.2016

Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane.

 

 

Prezentacja jest dołączana do dokumentacji, jako pomoc dla zuli. Składa się z 2 części: omówienia SIWZ i postępowania przetargowego, a w drugiej części zawarte są pytania szczegółowe do SIWZ w następujących działach:

 

a) potencjał;

 

- Czy Wykonawca może wykazywać ten sam potencjał techniczny, doświadczenie, te same osoby skierowane do realizacji zamówienia oraz te same środki finansowe składając ofertę w różnych nadleśnictwach czy też różnych regionalnych dyrekcjach?

 

b) warunki; 

 

- Czy można wykazać celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu to samo doświadczenie, ten sam potencjał techniczny, te same osoby skierowane do realizacji zamówienia i te same środki finansowe lub zdolność kredytową składając ofertę na więcej niż jeden pakiet?

 

- Czy pracownik posiadający uprawnienia do pracy przy środkach chemicznych i posiadający uprawnienia pilarza może być równocześnie brany pod uwagę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu?

 

- Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą który ma uprawnienia pilarza, wykształcenie leśne jest brany do pod uwagę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , a także jako pilarz przy kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”?

 

- Przy osobie do pracy ze środkami chemicznymi, czy będzie mógł być wykazany rolnik posiadający uprawnienia i badania. Jeżeli tak to co Wykonawca musi wykazać przedstawiając taką osobę (nie prowadzącą działalności gospodarczej) na spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

 

c) kryteria;

 

- Czy wykonawca będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (pracodawca) posiadający uprawnienia pilarza ze stażem dłuższym niż trzy lata jest wliczany do przetargu jako pilarz?

 

- Jak rozumieć: ,,W ramach kryterium ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia'' -3 letnie doświadczenie na stanowisku pilarz przy wykonywaniu prac z pozyskania drewna , zdobyte po dniu 01 stycznia 2006 r.?

 

- W jaki sposób Wykonawca będzie musiał udokumentować, że osoby pracujące przy pozyskaniu drewna posiadają 3 letnie doświadczenie (kryteria)?

 

- W ramach kryterium „doświadczenie” –3 letni staż pracy jako drwal, czy uznana będzie umowa w której będzie wpisane w rodzaju wykonywanej pracy „pracownik leśny”, „pracownik fizyczny” zamiast wpisu „drwal”, „pilarz”, a do tego będzie dołączone oświadczenie Wykonawcy, że ten pracownik pracował jako drwal w tym czasie i będą do tego załączone jego uprawnienia jako drwal?

 

- Proszę o podanie terminu zatrudnienia nowego pracownika pilarza z 3-letnim oświadczeniem w miejsce zwolnionego z różnych przyczyn pracownika pilarza z 3-letnim doświadczeniem, który był brany przy kryterium doświadczenie –punktacja. Czy można dokończyć zleconą pracę pilarzami bez 3-letniego doświadczenia?

 

d) umowa; 

 

- Pytanie dotyczące ubezpieczenia OC, którego Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Kwota ubezpieczenia, której Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ żąda od Wykonawcy to 30 0000 zł, co w przypadku gdy umowę Zamawiający będzie zawierał z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, czy każdy z wykonawców ma posiadać odrębne ubezpieczenie na daną kwotę czy można zsumować wartości ubezpieczenia np. jeden ma 100 tyś, drugi 100 tyś. i trzeci 100 tyś.?

 

- Jak zostały uregulowane warunki płatności w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)?

 


e) oferta;

 

- Gdzie znajduję się wersja edytowalna JEDZ i instrukcja?

 

- Wykonawca jest uczestnikiem kilku Konsorcjów (Wykonawca „X” w trzech różnych Konsorcjach), Konsorcja składają oferty w kilku Nadleśnictwach na różne pakiety. W takiej sytuacji w jakim zakresie (co ma podać) w załączniku odnośnie grupy kapitałowej?

 

- Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć razem z ofertą?

 

- Czy zaświadczenia z ZUS, US, KRK można złożyć razem z ofertą?

 

- Co powinna zawierać oferta w dniu jej złożenia? Czy na każdy Pakiet składać należy odrębną ofertę?

 

- Czy mimo wypełnienia JEDZ Zamawiający wzywa do przedstawienia dokumentów? Czy w sytuacji, gdy nadany Pakiet złożona jest tylko jedna oferta Zamawiający będzie wzywał do złożenia takich dokumentów?

 

- Czy Wykonawca może zmienić osoby wskazane w JEDZ zarówno przed jak i po podpisaniu umowy?

 

- Jak będzie postępował Zamawiający w przypadku złożonego błędnego JEDZ? Jak uniknąć błędów przy jego wypełnianiu?

 

- Czy dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego można złożyć przed upływem wyznaczonego terminu?

 

- W jaki sposób wypełnić JEDZ w przypadku konsorcjum?

 

- Ile dokumentów JEDZ należy złożyć w przypadku oferty składanej przez konsorcjum oraz ile w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a PZP?

 

- Kto podpisuje JEDZ w przypadku konsorcjum, czy lider czy członek konsorcjum?

  

- Czy należy złożyć JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, którzy nie są podmiotami, z których zasobów korzysta zamawiający na podstawie art. 22a ust. 1 PZP?

 

- Co zrobi Zamawiający, jeżeli wykonawca zaznaczy w dokumencie JEDZ, że zachodzi wobec niego jedna z przesłanek wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 PZP, lecz nie wypełni dalszej części JEDZ dotyczącej procedury samooczyszczenia?

 

f) realizacja;

 

- Czy właściciel firmy będącej podwykonawcą będzie mógł pracować osobiście przy pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego?

 

- Czy wykonawca może wykorzystać podwykonawcę do realizacji części przedmiotu zamówienia jeśli nie zostało to ujęte w ofercie?

 

- W jaki sposób udokumentować zatrudnienie pracowników na umowy o pracę? Czy możliwa jest zmiana wskazanych osób w trakcie trwania umowy? W jaki sposób weryfikowane będzie zatrudnienie pracowników na umowy o pracę i jakie są konsekwencje za nie wykonanie tego obowiązku?

 

 

Prezentację możecie znaleźć klikając TUTAJ:

Prezentacja dla zuli (SIWZ) RDLP w Szczecinie

 

Dotarliśmy jeszcze do jednego - ciekawego naszym zdaniem pytania, choć jakże banalnego:

 

Co zamawiający rozumie pod pojęciem harwester?

 

Stanowisko Zamawiającego jest następujące:


Harwester to samobieżna maszyna , wyposażona w głowicę do ścinki drzew, chwytak przytrzymujący i układający ścięte drzewo oraz wyposażona w system pomiarowy, służąca do wykonywania operacji technologicznych, które obejmują między innymi ścinkę drzew, okrzesywanie i wyrzynkę sortymentów.

Żuraw hydrauliczny harwestera na którym zawieszona jest głowica tnąca może być osadzony na różnych typach maszyn bazowych (kołowych, gąsienicowych bądź tzw. kroczących).

 

Czyli teoretycznie ciągnik z głowicą może być uznawany za harwester.

 

Na marginesie zaznaczymy ze swojej strony tylko, że forwarder nie jest maszyną wielooperacyjną!

 

W kolejnych dniach będziemy publikowali na naszym portalu niektóre odpowiedzi na ww. pytania.

 

Zamieszczamy także link do naszego poradnika przetargowego:

 

Poradnik przetargowy 2017

 

 

Źródło: RDLP w Szczecinie

Opracował: JH

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE