Według źródeł PAP zbliżonych do rządu, zastąpi go Andrzej Konieczny, czyli dotychczasowy wiceminister środowiska.

 

Konrad Tomaszewski funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych pełnił od 17 listopada 2015 r. W przeszłości już raz sprawował ten urząd - w latach 1998-2001.

 

Pracował na wysokich stanowiskach w LP oraz jako doradca ministrów środowiska. Był współzałożycielem Solidarności Leśnej oraz jednym z głównych autorów obowiązującej do dziś ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, a także pomysłodawcą i autorem pierwszej obywatelskiej ustawy uchwalonej przez Sejm: o strategicznych zasobach naturalnych kraju.

 

 

 

Następcą Tomaszewskiego zostanie najprawdopodobniej Andrzej Konieczny. Jest on absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo.

 

W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W pracy doktorskiej zajmował się zagospodarowaniem obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 

Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Swoją karierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, gdzie od 1996 roku pracował na różnych stanowiskach i w różnych nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadleśnictwie Pomorze.

 

W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden z jej inspektorów.

 

W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Odbył też staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec.

 

Od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

 

 

Poniżej na zdjęciu od lewej: Konrad Tomaszewski, Jan Szyszko i Andrzej Konieczny.

 

 

[AKTUALIZACJA]

 

Zgodnie z przewidywaniami, 19 stycznia 2018 r. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, powołał Andrzeja Koniecznego na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

 

 

pap / MS

 

 

Czytaj także:

 

Dyrektor Generalny LP odwołany!

http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/dyrektor_lp_odwolany_aktualizacja,3903

 

Ciąg dalszy roszad w LP:

http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/roszady_w_lp_-_ciag_dalszy,3911

 

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze odwołany:

http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/dyrektor_rdlp_w_zielonej_gorze_odwolany,3913

 

RDLP w Olsztynie także ma nowego dyrektora

http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/rdlp_w_olsztynie_takze_ma_nowego_dyrektora,3914

 

 

 

 JH