proml
Informacje

Zawodowe kursy leśne i drzewne w 90% dotowane przez UE

Dodano: 06.06.2018

Firma FCC z Poznania realizuje nowy projekt unijny, w ramach którego kursy zawodowe dla branży drzewnej i leśnej, dla osób dorosłych, zamieszkałych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego są w 90% finansowane ze środków europejskich.

 

 

7 najważniejszych punktów dot. realizowanego Projektu UE:

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe zamieszkujące bądź pracujące lub uczącę się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. W ramach projektu można ukończyć: „Kurs operatora harwestera”, „Kurs operatora forwardera” oraz „Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego”, „Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” i „Kurs operatora traka taśmowego”.
 3. Wszystkie szkolenia są pełnowymiarowe, organizowane dokładnie na tej samej zasadzie jak dotychczasowe kursy FCC realizowane na co dzień w sposób komercyjny.
 4. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, dojazdy na powierzchnie i egzaminy. Po pozytywnym ukończeniu kursu, tego samego dnia absolwent otrzymuje pełne kwalifikacje, potwierdzone dokumentami zgodnymi z aktualnymi przepisami.
 5. Ceny kursów, wkładu własnego uczestnika:
  1. 11-dniowy „Operator harwestera” – 1892 zł;
  2. 11-dniowy „Kurs forwardera” – 1703 zł;
  3. 7-dniowy „Kurs brakarski z III klasą” – 631 zł;
  4. 4-dniowy „Kurs tarcicy konstrukcyjnej – 355 zł;
  5. 3-dniowy „Kurs operatora traków taśmowych” – 236 zł.
 6. Liczba miejsc na każde z ww. kursów jest ograniczona. Obowiązuje zasada pierwszeństwa podczas e-mailowej rejestracji zgłoszeń.
 7. Infolinia Projektu UE: tel. 690-800-290 ; e-mail: biuro@forestcc.pl ; www.forestcc.pl

 

Organizatorzy – Forest Consulting Center – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego, przewiduje udział w projekcie dla 110 osób. Na etapie rekrutacji należy przesłać drogą e-mail formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o zamieszkaniu lub pracy lub pobierania nauki na Warmii i Mazurach. Jest to jedyny warunek, aby zakwalifikować się do Projektu UE
i otrzymać 90% dotacji na wybrane szkolenie.

 

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia na kursy uczestnicy dokonują za pomocą przygotowanego formularza dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE” w terminie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 

Formularze zgłoszeniowe na poszczególne kursy, wraz z wymaganymi załącznikami, są dostępne do pobrania na stronie projektu www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE”
i podstronie „Zgłoszenia – formularze”. Bezpośredni link do dokumentów: http://www.forestcc.pl/news/zgloszenia-formularze/

 

Warunki udziału w projekcie (kryteria):

 • Wiek uczestnika (osoba pełnoletnia) – oświadczenie
 • Miejsce zamieszkania lub pracy/pobierania nauki (woj. warm.-maz.) – oświadczenie
 • Nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej – oświadczenie
 • Dodatkowe kryteria dostępu (dot. tylko „Kursów operatora harwestera i forwardera”)
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn leśnych – orzeczenie lekarskie (do uzupełnienia po zakwalifikowaniu)
 • Prawo jazdy kat. B – kopia dokumentu (do uzupełnienia, j.w.)

 

Nazwa projektu: „Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”

 

Cel projektu: Stworzenie możliwości uzyskania, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych niezbędnych do prac przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna.

 

Kontakt z Biurem Projektu

 

Jacek Rutkowski – koordynator

tel. 690-800-290,

e-mail: biuro@forestcc.pl

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE