mdl witkowski
Informacje

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC

Dodano: 24.03.2021

RDLP w Radomiu może pochwalić się przedłużonym do 2023 roku certyfikatem FSC.

 

 

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu okresowego od 16 do 18 marca sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Kozienice i Grójec.

 

Audytorzy Paweł Wiktorowicz, Paweł Oleszkiewicz i dr inż. Andrzej Kamocki rozmawiali z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictwach. Prowadzili też rozmowy z przedstawicielami stron trzecich, w tym pracownikami zakładów usług leśnych.

 

Podobnie jak podczas poprzednich audytów szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF. Audytorzy byli zainteresowani również realizacją zapisów zadań ochronnych odnoszących się do obszarów Natura 2000, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu oraz działaniami na rzecz bioróżnorodności.

 

Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Grójec audytor wiodący Paweł Wiktorowicz zarekomendował utrzymanie certyfikatu.

 

Jak podaje w komunikacie prasowym Radomska dyrekcja, posiadanie certyfikatu FSC jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. 

 

 

 

Źródło: komunikat prasowy RDLP w Radomiu

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE