Kirdzik
WBleasing
Informacje

Projekty zmian ustaw dot. ochrony środowiska

Dodano: 09.12.2016

W resorcie środowiska Jana Szyszko przygotowany został pakiet nowelizacji kluczowych dla ochrony środowiska usta.

 

 

Na projekt, do którego dotarły organizacje pozarządowe, w tym Greenpeace Polska i Fundacja Greenmind, składają się nowelizacje Ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Projekt ministerstwa zakłada między innymi:

 

1) likwidację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z Regionalnymi Dyrekcjami i zastąpienie ich nową instytucją o ograniczonych kompetencjach,

 

GDOŚ i Regionalne Dyrekcje to kluczowy element systemu ochrony polskiej przyrody. Instytucje te m.in. pilnują, by działalność inwestorów podlegała kontroli, a ich interesy nie dominowały bezwzględnie nad potrzebami natury i społeczeństwa.

 

Bez tego nadzoru, a także bez kontroli społecznej, którą propozycje ministerstwa drastycznie ograniczają, polska przyroda zostanie pozostawiona na pastwę losu.

 

Projekt Ministerstwa Środowiska doprowadzi do demontażu sprawnie działającego do tej pory systemu. Wysoko wykwalifikowanych ekspertów zastąpią urzędnicy. Wiedzę merytoryczną - decyzje polityczne. W efekcie grozi nam przyrodnicza katastrofa oraz wstrzymanie wypłat, a nawet całkowita utrata dotacji unijnych o wartości miliardów euro.

 

2) ograniczenie stronie społecznej możliwości działania w kwestiach ochrony środowiska,

 

Dodatkowo przepisy przygotowane przez Ministerstwo radykalnie ograniczają możliwość działania społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Resort chce wprowadzić obostrzenia, które automatycznie wyeliminują niemal wszystkie organizacje pozarządowe z udziału w postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycjami mającymi negatywny wpływ na środowisko.

 

3) zniesienie kontroli nad działaniami Lasów Państwowych.

 

Proponowana nowelizacja przekazuje również szefom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody przez nadleśnictwa.

 

Dotychczas leżał on w kompetencjach Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

 

Oznacza to, że Lasy Państwowe będą pozbawione zewnętrznej kontroli na powierzonych im terenach cennych przyrodniczo.

 

Dodatkowo Lasy Państwowe nie będą musiały uzgadniać z nikim zasad gospodarki leśnej w otulinach parków narodowych, a zasady ochrony w parkach krajobrazowych zostaną podporządkowane planom urządzenia lasów.

To oznacza pierwszeństwo wycinki przed ochroną przyrody.

 

 

Wszystkie projekty nowelizacji ustaw wraz z ich uzasadnieniami można pobrać na stronie:

http://www.greenpeace.org/poland/ustawy-MS-koniec-ochrony-przyrody/

 

Źródło: greenpeace.org

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE