bsp
Informacje

Pozyskanie w lasach prywatnych po nawałnicy

Dodano: 13.09.2017

Do 6 tys. zł/ha mogą dostać właściciele lasów prywatnych na uprzątanie swoich lasów po nawałnicy. Środki w wysokości 35 mln zł przeznaczyły na ten cel Lasy Państwowe, pieniądze są rozdysponowywane przez starostwa.

 

 

Środki przeznaczone przez Lasy pochodzą z Funduszu Leśnego. Lasy przekażą je na konta starostw, a starostwa według opracowanych przez siebie procedur, będą te pieniądze dzielić między prywatnych właścicieli lasów.

 

Podstawą przyznawania środków przez LP jest decyzja 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

W sumie na terenie trzech województw (pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie) szacuje się, że w lasach prywatnych leży ok. 1,3 mln m³ drewna. Najwięcej drewna w lasach prywatnych jest do pozyskania w pomorskim – prawie 1 mln m³.

 

Uszkodzone nawałnicą prywatne lasy zajmują łącznie w tych województwach powierzchnię 20 tys. ha, z czego ponad 1 tys. ha jest do odnowienia.

 

Szczegółowa informacja, z podziałem na powiaty, jest tu: Informacja Ministerstwa Środowiska

 

Procedura przyznawania środków właścicielom lasów prywatnych może się różnić w zależności od starostwa. Trzeba szukać informacji na stronach internetowych czy bezpośrednio w starostwie, na terenie którego znajduje się uszkodzony las prywatny.

 

Dla przykładu w Powiecie Tucholskim procedura jest taka:

 

1. Właściciel zdewastowanego lasu składa do Starosty oświadczenie, co do gotowości uporządkowania zdewastowanej powierzchni leśnej w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu;

 

2. Starosta wydaje decyzję zobowiązującą właściciela zdewastowanego drzewostanu do uporządkowania lasu w formie wykonania zrębów sanitarnych. W przedmiotowej decyzji Starosta określa powierzchnię, która będzie wymagać prac odnowieniowych (za las zdewastowany nie uznaje się gruntu, pokrytego przed nadejściem silnych wiatrów roślinnością leśną, jeżeli w następstwie tych silnych wiatrów grunt ten wymaga zgodnie z zasadami gospodarki leśnej jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń);

 

3. Starosta zawiera umowę z właściwym terytorialnie Nadleśniczym w sprawie pośrednictwa w przekazywaniu środków związanych z funduszem leśnym;

 

4. Na podstawie umowy o której mowa w pkt. 3 Starosta podpisuje umowę z właścicielem zdewastowanego lasu;

 

5. Właściciel zdewastowanego lasu, po wykonaniu, zgodnie z decyzją Starosty, zrębu sanitarnego, zgłaszają ten fakt właściwemu terytorialnie Nadleśniczemu w celu weryfikacji i potwierdzenia wykonania zadań nakazanych decyzją Starosty;

 

6. Upoważnieni przez Nadleśniczego przedstawiciele Nadleśnictwa dokonują lustracji przedmiotowych powierzchni oraz sporządzają protokół potwierdzający wykonanie zrębu sanitarnego zgodnie z decyzją Starosty;

 

8. Na podstawie umowy o której mowa w pkt. 3 oraz protokołu o którym mowa w pkt. 6 Nadleśniczy występuje za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o wyasygnowanie określonych środków z funduszu leśnego na cele określone Decyzją nr 217 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. Po otrzymaniu środków z funduszu leśnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przekazuje je właściwym Nadleśnictwom. Następnie Nadleśnictwa przekazują te środki Staroście w celu rozliczenia ich z właścicielem uszkodzonego lasu;

 

9. Starosta przekazuje środki właścicielowi zgodnie z następującymi stawkami ustalonymi Decyzją nr 227 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 września 2017 roku:

 

  • 4.000,00 zł za 1 ha lasu w I klasie wieku

 

  • 5.000,00 zł za 1 ha lasu w II klasie wieku

 

  • 6.000,00 zł za 1 ha lasu w pozostałych klasach wieku

 

W sprawie uruchomienia dodatkowych środków dla prywatnych właścicieli lasów wypowiedziała się też już Polska Leśna Izba Gospodarcza, która w pismach do marszałków trzech województw upomniała się też o środki dla usługowych firm leśnych, które chciałyby szybko kupić maszyny służące do usuwania klęski.

 

Więcej na ten temat tutaj: http://izbalesna.pl/informacje/155-kleska-srodki-pomocowe

 

 

RJ

 

 

PS. Zdjęcie główne do tego artykułu zostało zrobione w lesie prywatnym, dnia 11.09.2017 r., w okolicach nadleśnictw Bytów i Lipusz.

Będący w ciężkiej sytuacji właściciele lasów liczą na pomoc profesjonalnych zakładów usług leśnych. Jak do tej pory pracują sami, ale ogrom zniszczeń przerasta ich możliwości i środki do uprzątnięcia swoich drzewostanów.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE