tex-star
WBleasing
farma x-mas
Informacje

Pieniądze dla zuli cz. 1 "RPO"

Dodano: 21.10.2016

Trwa batalia o dofinansowania dla zuli z programów RPO i PROW. Czy zule dostaną pieniądze?

 

Czy firmy leśne będą mogły na dużą skalę korzystać z dotacji z UE w okresie programowania na lata 2014 - 2020?  Walka trwa. Oto relacja z frontu.

 

Pisaliśmy już na naszym portalu, że jest problem z dotacjami z Unii Europejskiej dla zuli w okresie programowania na lata 2014 - 2020 TUTAJ

 

Dotyczy to zarówno dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO, z którego w poprzednich latach zule dostały 16 mln zł), jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW – z którego do zuli popłynęło poprzednio aż 71 mln zł).

 

W walkę o dotacje dla zuli włączyła się Polska Leśna Izba Gospodarcza. Wiele działań w tym zakresie podejmuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, której zależy, aby do firm leśnych płynęły pieniądze z UE. Sprawę można śledzić na stronie izbalesna.pl.

 

RPO

 

Przypomnijmy: jeśli chodzi o RPO w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020” (Dz.U. 2014 poz. 878) czytamy w par. 6: „Nie jest dozwolone (…) udzielanie pomocy regionalnej: (…) w sektorze leśnictwa”.

 

Prawdopodobnie ustawodawcy chodziło tu o wyłączenie z pomocy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Lasów Państwowych i innych właścicieli lasów. Jednak dostało się przy okazji zulom.

 

W walce o korzystną dla zuli interpretację tego zapisu może pomóc fakt, że w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej” , w par. 7, w którym wymienia się sektory wyłączone z pomocy regionalnej, nie ma leśnictwa.

 

Ponadto zapytana wprost o możliwość uzyskania dotacji przez firmę leśną na zakup maszyn leśnych Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca odpowiedziała, że projekty związane z leśnictwem nie są wykluczone z pomocy. Interpretacje przepisów mogą więc być tu różne.

 

Jak poinformował 27 września na Komisji Wspólnej zajmującej się współpracą LP i firm leśnych Pan Krzysztof Knop z DGLP, Lasy Państwowe jeszcze w lipcu br. zwróciły się do Ministra Środowiska z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

„Czy w świetle obecnie obowiązującego przepisu § 6 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 możliwe jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie tzw. usług leśnych?”

 

W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska napisało, że „Zwrot „w sektorze leśnictwa” użyty w par. 6 pkt. 6 rozporządzenia należy interpretować zgodnie z Wytycznymi w sprawie rolnictwa, a w szczególności zgodnie z postanowieniami ich części II rozdziału 2. W przypadku więc, gdy działalność sklasyfikowana jako 02.40 PKD (czyli usługi leśne – przypis. red.) będzie mieściła się w działalności, w której zgodnie z Wytycznymi w sprawie rolnictwa dozwolone jest udzielania pomocy regionalnej, to wówczas nie można uznać jej za działalność prowadzoną „w sektorze leśnictwa” w rozumieniu par. 6 rozporządzenia. W celu rozstrzygnięcia, któremu przedsiębiorcy może być udzielona pomoc regionalna należy dokonać analizy usług oznaczonych kodem 02.40 PKD w odniesieniu do treści w Wytycznych w sprawie rolnictwa. Do dokonania takiej analizy niezbędna jest wiedza merytoryczna z zakresu leśnictwa oraz indywidualna ocena każdego rozpatrywanego przypadku”.

 

Dalej ministerstwo, równie zawiłym językiem informuje: „W razie gdyby istniały wątpliwości co do interpretacji pojęcia „działalność w sektorze leśnictwa” w odniesieniu do konkretnych rodzajów działalności lub poszczególnych przedsiębiorców Departament Prawny rekomenduje zwrócenie się z zapytaniem do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ewentualnie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

 

Co to wszystko oznacza?

 

Ano to, że nie będzie łatwo o dotacje z RPO, ale trzeba próbować. Tym bardziej, że w poprzednim okresie programowania, w latach 2007-2013 z dotacji z UE w ramach RPO dofinansowanie uzyskało 27 firm z sektora usług leśnych.

Firmy te zrealizowały łącznie 57 projektów na kwotę ponad 41 mln zł. Projekty te UE dofinansowała kwotą ponad 16 mln zł.

Z tytułu obowiązkowego wkładu własnego zule poniosły wydatki na poziomie 25 mln zł.

 

Czytaj także drugą część: Pieniądze dla zuli z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" (PROW)

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE