waryński
Informacje

Nowa klasa dla leśników

Dodano: 28.08.2020

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach uruchomiono klasę technikum w zawodzie technik leśnik.

 

Patronat nad klasą objęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywa się przy współpracy specjalistów z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie.


– To właśnie bliskość Arboretum i Zakładu w Rogowie zainspirowały nas do uruchomienia takiej klasy. Leśnicy są potrzebni na naszym terenie. Nawet w starostwie długo poszukiwaliśmy kogoś w tym zawodzie. Pracę leśnika można znaleźć również w samorządzie – podkreśla Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego, inicjatorka powstania klasy o profilu leśnym.


Nauka zawodu trwa 5 lat po tym, jak informuje szkoła, „technik leśnik może znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych, placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, parkach narodowych i krajobrazowych, placówkach naukowo-badawczych, w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa”.

 

Przed uruchomieniem klasy przedstawiciele szkoły i starostwa byli w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, gdzie zdobywali potrzebne doświadczenie do prowadzenia nowej klasy. – Jesteśmy na etapie organizacyjnym, wiemy, że w szkole uczniowie będą zdobywać wiedzę teoretyczną, a w zakładzie w Rogowie będą praktyki. Mamy nadzieję, że kierunek będzie cieszył się popularnością – mówi Anna Sokołowska, dyrektorka ZSP w Brzezinach.


Szkoła promuje profesję technika leśnika jako „zawód z perspektywami, gdyż branża leśna wymaga specjalistów, mających wszechstronne umiejętności do zarządzania, planowania i nadzoru nad drzewostanem i zwierzyną leśną. Technik leśnik zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej czyli nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu; kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi; prowadzi zakład usług leśnych; wykorzystuje właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej”.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE