proml
Informacje

Nadzwyczajne walne zebranie PLIG w Dobieszkowie

Dodano: 31.01.2018

Głównym powodem nadzwyczajnego walnego zebrania członków PLIG była sytuacja po przetargach na terenach poklęskowych. Walne odwołało starą i powołało nową radę Izby.

 

Prezentujemy teraz przebieg zebrania oraz protokół zamieszczone na stronach PLIG.

 

 

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w Dobieszkowie pod Łodzią odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

 

Zebranie zwołane zostało przez Komisję Rewizyjną, która jako sprawy do poruszenia zaproponowała m.in.:

 

- Przedstawienie stanowisk w sprawie tworzenia konsorcjów w obrębie członków Rady PLIG – prośba o zreferowanie członkom PLIG sprawy przez członków Rady PLIG.

 

- Wyjaśnienie powodów przyjętej wysokości stawek w ofertach przetargowych przez wyżej wymienione konsorcjum.

 

Sprawa dotyczyła przetargów na prace leśne na rok 2018 na terenach poklęskowych. W kilku pakietach konsorcjum złożone m.in. z 5 członków Rady PLIG (Rada liczyła wówczas 9 członków) wygrało oferując najniższą stawkę, na poziomie 40 zł/m³.

 

W zebraniu wzięło udział blisko 60 osób. Obrady otworzył Prezydent PLIG Mariusz Rakowski. Na prowadzącego zebranie wybrany został Leszek Hoffman, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Krótką relację z działań PLIG w roku 2017 przedstawił dyrektor biura Rafał Jajor.

 

Z uwagi na brak kworum, po krótkiej przerwie wznowione zostały obrady Walnego w drugim terminie.

 

Rozpoczęła się dyskusja nad dwoma wyżej wymienionymi punktami obrad. Wojciech Wójtowicz, członek Rady PLIG, powołując się na Statutu PLIG mówiący m.in. o wzajemnym poszanowaniu interesów, zjednoczeniu środowiska, dbaniu o dobre imię PLIG pytał, jak te zapisy mają się do działań niektórych członków Rady PLIG w kontekście ich startu w przetargach na usługi leśne w roku 2018.

 

Zbigniew Mastalerz mówił, że nawet nadleśniczowie wytykają, iż kierownictwo PLIG proponowaną przez nadleśnictwo stawkę 60 zł zbiło do 39 zł.

 

Mariusz Rakowski mówił, że w jego odczuciu nikt z Rady nie złamał żadnych punktów Statutu. Serdecznie przepraszał za to, że nie spełnił oczekiwania członków PLIG i za to, że członkowie są zawiedzeni. Tłumaczył, że przetarg w Rytlu, o który toczy się spór, był później niż w innych nadleśnictwach. A członkowie Rady prowadzą poza działalnością w PLIG normalne działalności gospodarcze. Mają rodziny, dzieci, leasingi i muszą normalnie żyć. Mariusz Rakowski dowodził w przedstawionej przez siebie prezentacji, że stawki konsorcjum o którym mowa były tylko średnio o kilka % niższe od kolejnych ofert. I że były to stawki pozwalająca na wykonanie zadań.

 

Marta Ucinek mówiła, że w sprawie nie chodzi o wyliczenia, czy można na takich stawkach zarobić czy nie. Mówiła, że chodzi o ideę, o to, że członkowie kierownictwa PLIG organizowali protesty, że ludzie za nimi poszli. A teraz część Rady PLIG się temu sprzeniewierzyła. Ucinek dodała, że wielu członków PLIG uważa, że to było nieprawidłowe.

 

Anna Wasiak mówiła, że wielu przedsiębiorców jest gotowa na to, że nie może składać zaniżonych ofert.

 

Mariusz Rakowski mówił, że stawki jakie zastosowali członkowie wspomnianego konsorcjum była najmniej wielkości 40 zł. I jest to stawka na pakiety maszynowe, w związku z czym nie jest to stawka rażąco niska. Jak mówił, nieprawdą jest, że tam można było wziąć 60 zł, i LP zdaniem Rakowskiego też o tym wiedziały.

 

Rakowski informował, że w innych nadleśnictwach poza Rytlem konsorcjum składało oferty na poziomie 48-60 zł. Bo, jak mówił, na tych pakietach maszynowych były to stawki adekwatne do pracy do wykonania. Jednocześnie w nadleśnictwach „swoich” gdzie członkowie konsorcjum pracują na co dzień, stawki są od 40 do 49 zł. I tu, jak mówił Rakowski, członkowie konsorcjum podnosili ceny do góry. Sam Rakowski złożył ofertę, która została odrzucona, bo przekroczyła wycenę nadleśnictwa o 15%.

 

Rakowski mówił, że jeżeli członkowie PLIG uważają, że członkowie Rady PLIG w Rytlu powinni złożyć ofertę w tym nadleśnictwie, sąsiednim do miejsca ich zamieszkania taką, by nie wygrać przetargu, to Rakowski zadeklarował, że złoży swoją funkcję.

 

Po krótkiej przerwie zarządzonej przez prowadzącego obrady Mariusz Rakowski złożył rezygnację z funkcji Prezydentem PLIG i z funkcji członka Rady PLIG. Podobne z funkcji Wiceprezydenta i członka Rady zrezygnował Robert Gruszka.

 

Rezygnacje z funkcji członków Rady złożyli też: Rafał Borowczak, Dariusz Stańczyk, Waldemar Winkowski. Rezygnację z zasiadania w Radzie, w celu poddania się weryfikacji i oceny przez Walne, złożył też Wojciech Wójtowicz.

 

W związku z tym Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem Tomasza Dziedzica przeprowadziła głosowania w sprawie uzupełnienie składu Rady i wyboru Prezydenta PLIG. Na członków Rady wybrani zostali Zbigniew Ciszek, Grzegorz Ucinek i Wojciech Wójtowicz.

 

W wyborach na Prezydentach startowali Alicja Stryszyk i Wojciech Wójtowicz. Po głosowaniu Prezydentem PLIG została Alicja Stryszyk.

 

Przypomnijmy, że w PLIG bezpośrednie prawo głosu mają wszyscy członkowie, i to oni wybierają władze organizacji w wyborach bezpośrednich.

 

Mariusz Rakowski pogratulował Alicji Stryszyk wyboru i podziękował za możliwość prowadzenia PLIG dotychczas. Powiedział, że nowy Prezydent zna problemy środowiska, działała już w PLIG. Zadeklarował pomoc jako członek PLIG. Alicja Stryszyk także dziękowała Mariuszowi Rakowskiemu za dotychczasową pracę i deklarację pomocy.

Podziękowanie za współpracę ustępującym członkom Rady PLIG złożył też Rafał Jajor.

 

Po wyborach odbyła się jeszcze krótka dyskusja nad sprawami bieżącymi, którymi zajmie się już nowa Rada PLIG. Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Prezydent PLIG zamknęła zebranie dziękując za zaufanie i obiecując starania na nowej funkcji.

 

Po zakończeniu Walnego nowa Rada zebrała się na pierwszym posiedzeniu, podczas którego Wiceprezydentem PLIG wybrany został Wojciech Wójtowicz. Skład Rady PLIG jest obecnie następujący: Alicja Stryszyk (Prezydent), Wojciech Wójtowicz (Wiceprezydent), Jacek Broniewicz, Zbigniew Ciszek, Mariusz Czekieryło, Grzegorz Ucinek.

 

 

Protokół z nadzwyczajnego walnego zebrania członków PLIG

 

 

 

Opracowanie biuro PLIG. Notatka nie jest dokładnym zapisem wypowiedzi wygłoszonych na spotkaniu, a jedynie ich wyborem i skróconym omówieniem.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE