husqvarna
Informacje

Konkurs ZUS-u na dofinansowanie poprawy bhp w firmie

Dodano: 28.07.2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy. Przedsiębiorcy leśni mogą się starać o 30 tys. zł na zakup przyczepy leśnej.

 

 

Termin składania wniosków trwa od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

 

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Jakie są warunki udziału w konkursie?

 

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Jakie urządzenia podlegają dofinansowaniu?

 

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania mieszczące się w obszarach technicznych, które wskazano Regulaminie konkursu (§ 3 ust. 3). W ramach ww. obszarów technicznych określono działania inwestycyjne i doradcze, wskazane w Katalogu działań, który stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu (przedsiębiorców leśnych będzie najbardziej interesował punkt 23).

Możemy w nim przeczytać, że dofinansowanie możemy przeznaczyć na zakup "przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.".

 

Dodatkowo wymagana jest dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu oraz prognoza ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, a także deklaracja zatrudnienia pracownika etatowego przez cały okres trwania projektu (3 lata), posiadającego uprawnienia do obsługi urządzeń planowanych do zakupu.

 

Ekspert, podczas oceny merytorycznej wniosku,m.in. ocenia, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u wnioskodawcy. Ekspert uwzględni m.in. wskazane we wniosku urządzenia, sposób ich wykorzystania oraz pomiary.

Szczegółowy zakres oceny merytorycznej wniosku opisano w §9 ust. 2 Regulaminie konkursu.

 

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

 

 

 

Źródło: ZUS

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE