gwarancje 24
Informacje

Interpelacja do ministra środowiska

Dodano: 08.06.2020

Posłowie Gabriela Lenartowicz i Robert Tyszkiewicz (oboje z PO) wysłali interpelację do ministra środowiska Michała Wosia z pytaniami odnoszącymi się do ostatnich zmian kadrowych w LP.

 

 

Jako pierwszy informację o poniższej interpelacji podał Monitor Leśny.

 

O zmianach kadrowych w LP pisaliśmy tutaj: http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/nowi_dyrektorzy_rdlp_aktualizacja_19052020,4445

 

Tekst interpelacji: 


Interpelacja nr 6703

do ministra środowiska

w sprawie zmian kadrowych w PGL Lasy Państwowe

 

Zgłaszający: Gabriela Lenartowicz, Robert Tyszkiewicz

 

Data wpływu: 22-05-2020

 

Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W ostatnim czasie nastąpiło kilka zmian kadrowych w Lasach Państwowych i w parkach narodowych, które wzbudziły duże zainteresowanie opinii publicznej. Decyzje, które zapadły, wydają się niezrozumiałe i nieznane są powody za nimi stojące. W niektórych przypadkach doszło do nominacji, które dotyczą osób nieposiadających, jak się wydaje, odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W jednym przypadku na wysokie stanowisko została mianowana osoba, która zasłynęła z brutalności i wypowiedzi medialnych noszących znamiona mowy nienawiści. Jako posłowie zdajemy sobie sprawę z tego, że Minister Środowiska i dyrektor generalny LP mają formalne prawo do takich decyzji personalnych, jednak ich nagłość i brak podania jakichkolwiek przyczyn wymaga wyjaśnień, których opinia publiczna ma pełne prawo się domagać.

 

Oprócz powyższych kwestii duże zainteresowanie budzi sprawa wzrastającego deficytu niektórych nadleśnictw, zwłaszcza w rejonie Puszczy Białowieskiej i Karpat.

 

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Jakie były podstawy zwolnienia dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasza Markiewicza?

 

2. Dlaczego doszło do jednodniowego, niezgodnego z prawem, powołania na to stanowisko pani Ewy Jedlikowskiej? Czy dyrektor generalny lub inna osoba w jego imieniu występująca poniesie konsekwencje za złamanie prawa w wyniku tego powołania?

 

3. Jak wytłumaczyć obecność pani Ewy Jedlikowskiej w biurze RDLP w Poznaniu na dzień 18 maja 2020? Na jakim pracuje stanowisku, od kiedy i na jakiej podstawie została zatrudniona? Na jakiej podstawie ma lub miała wgląd w dokumenty firmy?

 

4. Jakie są przyczyny odwołania Andrzeja Grygoruka z funkcji dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego?

 

5. Jakie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz standardy etyczne zostały wzięte pod uwagę przy okazji mianowania Łukasza Maciejunasa na stanowisko dyrektora RDLP w Szczecinku? Czy wzięto pod uwagę jego wypowiedzi medialne oraz historię zachowań wobec protestujących w Puszczy Białowieskiej?

 

6. Jak się kształtuje wynagrodzenie ludzi, którzy byli wcześniej dyrektorami regionalnymi w Lasach Państwowych, a później zostali przeniesieni na niższe stanowiska? Czy jest prawdą, że zachowują swoje dotychczasowe wynagrodzenia, co powoduje sytuację, w której w dalszym ciągu mają zarobki wyższe niż ich przełożeni?

 

7. Jaki jest plan działania Lasów Państwowych w obliczu pogłębiającego się deficytu finansowego nadleśnictw białowieskich (Hajnówka, Browsk, Białowieża), który wymagał w 2019 dofinansowania z Funduszu Leśnego w wysokości ok. 37 mln zł? Czy należy spodziewać się w następnych latach podobnych strat? Jaki jest ekonomiczny sens utrzymywania tych jednostek organizacyjnych w obecnym kształcie, w obliczu ograniczeń w pozyskaniu drewna wynikających z wyroku TSUE i rekomendacji UNESCO?

 

Z poważaniem

 (-)

 

 

Czekamy zatem na odpowiedzi ministra.

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE