Menu Content/Inhalt
UDT- ceny PDF Drukuj Email
16.06.2009
Żurawie le¶ne podlegaj± dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Ile to kosztuje?
 

Opłaty za dozór UDT okre¶la Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysoko¶ci opłat za czynno¶ci jednostek dozoru technicznego (Dz.U. Nr 153, poz. 1762), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym; zmienione rozporz±dzeniem opublikowanym w Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz. 156.

I tak:
  • opłata roczna za dozór nad żurawiem pod dozorem ograniczonym to 112,80 zł (do 2 ton udĽwigu) lub 263.20 zł (od 2 do 3,2 tony),
  • opłata roczna za dozór nad żurawiem pod dozorem pełnym to 349, 65 zł (3,2-8 ton), 599,40 zł (8-40 ton),
  • badanie odbiorcze to 99,90 zł/godz. Plus koszty dojazdu inspektora
  • egzamin na operatora to 152 zł.

firmylesne.pl
Aktualne opłaty: zobacz przepisy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Ogłoszenia

Oferta dla zuli

Giełda

Reklama

zamow-reklame
 
web stats stat24